F.v. Bengt Herning, partneransvarlig i Tørn, Odd Treffen, direktør forretningsutvikling i Optimera og Anjali Bhatnagar, gründer og daglig leder i Tørn. Foto: Optimera

Optimera tar en ny Tørn med overskuddsvarene sine

Optimera har inngått en landsdekkende avtale med nyoppstartede Tørn, som skal selge overskuddsvarer deres til private og proffe kunder over hele landet.

– Vi har lenge hatt fokus på ukurans i våre varebeholdninger, sier Odd Treffen i Optimera i en pressemelding.

Han forteller at ukurans er kostnadskrevende med tanke på lagerhold, kapitalbinding og ikke minst i form av tapte inntekter.

Ikke er det bra for miljøet at varer ikke blir solgt heller. Da anledningen til å selge overskuddsvarer på Tørn bød seg, så vi i Optimera og Montér straks hvilke muligheter det kunne bety for oss, legger han til.

I meldingen skriver Optimera at det er avgjørende å nå ut til en bred kundemasse med disse varene, og at Tørn sin tjeneste er spesialisert på nettopp dette. De har nå 40 byggevarehus som er koblet opp mot tørn.no, og som har begynt å selge sine overskuddsvarer gjennom plattformen.

Ifølge partneransvarlig i Tørn, Bengt Herning er det et problem for de fleste aktørene i bransjen. Han er godt kjent med problemet fra sin tid i Virke.

– Feilbestillinger, feilberegning, endrede preferanser i markedet, sesongprodukter, returer og gode gammeldags uhell fører til at varer blir stående og oppta plass på lageret, forteller Herning.

– Med sitt landsdekkende nettverk av byggevarehus og gode internsystemer er Optimera i en unik posisjon til å få bukt med problemet. Greier vi i Tørn å omsette overskuddsvarer fra deres mange byggevarehus, kan det ha en stor økonomisk effekt, både for Optimera og for kundene. Og Tørn får et godt tilbud av produkter, legger han til.