90 av Optimeras anlegg ble Miljøfyrtårn-sertifisert i løpet av 2020. Her overrekker ordfører Hilde Nyvoll i Nordreisa diplom til daglig leder Eirik Kristiansen i Montér Storslett. Foto: Kristina Båtnes Hestdahl / Framtid i Nord / Optimera

Optimera fikk 90 Miljøfyrtårn-sertifikater på under ett år

På under ett år har Optimera gjennomført Miljøfyrtårn-sertifisering av 90 anlegg i tillegg til hovedkontoret i Oslo.

Det skriver Optimera i en pressemelding mandag.

– Optimera spiller en viktig rolle i det grønne skiftet langt utover vår egen virksomhet. Vi er hovedpartner for mange tusen håndverkere, byggmestere, entreprenører og boligprodusenter innen byggevarer og logistikk. De skal håndtere konkrete miljøoppgaver selv. Miljøfyrtårn-tiltaket teller derfor både for kundene og oss selv, sier Odd Treffen, miljøansvarlig i Optimera.

Sertifiseringsarbeidet startet i februar 2020, og i løpet av året har Optimera sertifisert totalt 90 anlegg. Anleggene omfatter Montér-byggevarehus, Optimera-proffsentre og -logistikksentre. I 2021 fortsetter sertifiseringsarbeidet. Alle anlegg skal nå Miljøfyrtårn-sertifiseres, skriver Optimera i pressemeldingen.

– Grunntanken vår er å innrette oss slik at bransjen skal kunne konsentrere seg om selve byggingen. Alle kan ikke gå opp løypa helt fra naturressursers opprinnelse i lokalmiljøer via foredling til logistikk og avfallshåndtering. Å jobbe med miljø sammenfaller derfor med grunntanken, sier Odd Treffen.

– Samtidig blir vi attraktive i markedet for bedrifter som får redusert miljøfotavtrykket sitt med vår hjelp. De får også dokumentasjon og støtte i anbudsprosesser med miljøkrav. For Breeam-prosjekter har vi egne, poengivende produkter, og sender varsel til prosjektleder hvis det blir handlet inn feil vare, fortsetter Treffen.

Miljøfyrtårn-sertifiseringen gjøres i samarbeid med profesjonelle Miljøfyrtårn-konsulenter, heter det i pressemeldingen.

– Miljøfyrtårn har gjort det lettere for oss å systematisere og strukturere miljøarbeidet vårt. Vi har fått helhetlig kontroll på blant annet avfallshåndtering, transportrutiner, energiforbruk og innkjøpspraksis. Engasjementet og miljøbevisstheten internt har økt og medarbeiderne engasjerer seg aktivt i forbedringsarbeidet, Samtidig kan miljø inngå i nye, innovative tjenester, avslutter Treffen i meldingen fra Optimera.