Endre Fløystad, konstituert administrerende direktør i Optimera. Foto: Optimera

God vekst for Optimera i 2019

Optimera hadde en vekst på 3,4 prosent i 2019, er godt over markedsveksten på ett prosent.

Det skriver Optimera i en pressemelding onsdag.

– Vi befester vår posisjon som den klart største aktøren, og tar ytterligere markedsandeler. Total omsetning endte på 11.6 milliarder, noe som gir en markedsandel på 24,5 prosent, opp fra 23,8 prosent i 2018. Dette vitner om at vi jobber riktig i hele organisasjonen, sier Endre Fløystad, konstituert administrerende direktør i Optimera.

I løpet av 2019 solgte Optimera to selskaper, samtidig som det ble gjennomført fem oppkjøp innenfor kjerneområdene.

– Vi opplevde først og fremst vekst i proffmarkedet i fjor. Blant annet viste konseptsalget, spesielt innen kjøkken, en god utvikling. Vårt kjøkkenbrand Aubo har på få år blitt et av markedets mest omsatte kjøkken innen prosjektmarkedet. I tillegg hadde vi veldig god vekst innen maling, verktøy og festemidler, sier Fløystad i pressemeldingen.

Nye investeringer

Den underliggende driften viser, ifølge Fløystad, en positiv utvikling, men kostnader tilknyttet avskrivbare merverdier i forbindelse med oppkjøp, samt kostnader forbundet med omstilling og integrering av nye virksomheter påvirker også årsresultatet.

– Vi har investert betydelige beløp i en ny moderne IT-plattform, som muliggjør nye digitale løsninger og økt samhandling med kundene, spesielt innen logistikkløsninger. Vi lanserer også en ny oppdatert versjon av monter.no i høst, samtidig som vi fortsetter utviklingen av vår digitale proff-portal MinOptimera, sier Fløystad.

Hardere konkurranse

I forbindelse med offentliggjøring av Optimeras årsresultat, kommenterer også Fløystad dagens situasjon for bedriften.

– Siden midten av mars har de fleste av oss opplevd en helt ekstraordinær situasjon. Det er altfor tidlig å blåse faren over for Covid-19-pandemien, men vi ser heldigvis at vi er i ferd med å ta hverdagen tilbake sakte, men sikkert. Våre ansatte har gjort og gjør en fantastisk innsats for å holde så normal drift som mulig. Dette har gjort at vi har hatt alle våre Montér byggevarehus og Optimera Proffsenter åpne gjennom hele perioden.

Optimera har siden mars opplevd variasjoner i handelen, med en liten utflating i det profesjonelle markedet og høyt trykk i privatmarkedet.

– Selv om mange aktører fortsatt har et godt salg, er det konsensus blant de fleste aktører om at markedet blir langt tøffere mot slutten av 2020 og i 2021. Ikke minst gjelder dette nybygging, hvor antall igangsettingstillatelser nå er betydelig redusert. Vi må derfor forvente at konkurransen forsterkes ytterligere fremover. Vi anser at de aktørene i byggevarehandelen som klarer å tilby effektive og bærekraftige logistikkløsninger, gode konsepter, fremtidsrettede digitale løsninger, samt faglig kompetanse vil fortsette å styrke sin posisjon i verdikjeden fremover, avslutter Fløystad.