Utvalgsleder og adm. direktør i Boligprodusentenes Forening, Per Jæger, vil at firmaer som produserer falske opplysninger, skal politianmeldes.

Ønsker søkbart arkiv for referanseprosjekter

For å styrke ny sentral godkjenningsordning går utvalgsleder Per Jæger ut med en oppfordring til datamiljøer i byggenæringen om å få på plass løsning for direkte søk i arkiv for referanseprosjekter.

Per Jæger, som til daglig er administrerende direktør i Boligprodusentenes Forening, registrer den kraftige kritikken i Byggeindustrien mot dagens sentrale godkjenningsordning. Her kritiseres sekretariatet i Direktoratet for byggkvalitet for tillitsbasert saksbehandling på basis av blant annet egenerklæringer. Det skal ha blitt avdekket falske opplysninger og regelrett løgn om påstått ansvar i referanseprosjekter og om utdannelse.

Rapport til Sanner

Byggeindustriens lesere vet også at den samme Jæger var leder for et utvalg som på vegne av byggenæringen nylig leverte en rapport til kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner hvor det tas et helhetlig grep for å gjøre det enklere å være seriøs, bekjempe useriøs virksomhet og heve kvaliteten i bygge- og anleggsnæringen. Blant tiltakene som lanseres er en mer omfattende ordning for sentral godkjenning samt et obligatorisk ID-kort med elektronisk tilgang til digitaliserte arkiver hos eksempelvis skattevesenet og Nav samt hos Vox for formell kompetanse.

Direkte informasjonshenting

– Vi ønsker ikke å erstatte informasjonen med papirbunker. Hovedtanken bak forslaget om ny sentral godkjenning var jo nettopp at minst mulig av opplysninger skal være basert på egenerklæringer, og at samlet oversikt over personer og firmaer enkelt skal kunne hentes frem fra søkbare digitaliserte arkiver. Dette har vi skissert muligheter for i rapporten med ett unntak. Og det gjelder for deltagelse i referanseprosjekter som i foreslått ny godkjenning vil få en viktigere rolle på bekostning av dagens ordning med lengde på praksis, kommenterer Jæger.

Oppfordring

– Siden vi i dag ikke har gode nok løsninger for å hente ut denne informasjonen, ville det derfor vært flott om noen av datafirmaene som jobber i byggenæringen, ville påta seg oppgaven å løse dette på en mer elegant og moderne måte enn i dag. Resultatet må jo være at saksbehandlere i sekretariatet for godkjenningsordningen kan hente ut nødvendige informasjoner om referanseprosjektene direkte ved søk i et arkiv, fremholder Jæger.

Oslo-digitalisering

Her henviser Jæger til Oslo kommune hvor byråd Bård Folke Fredriksen ønsker å legge 38 millioner kroner på bordet for å få digitalisert kommunens byggesaksarkiv i økonomiplanperioden for 2015-18.

– Dette åpner for at saksbehandlere hos Direktoratet for byggkvalitet kan koble seg opp mot dette arkivet for å hente frem informasjon om referanseprosjekter og aktørers deltagelse i disse, sier Jæger.

– Hvis vi få på plass en slik mulighet er vi nok et stykke videre på veien for å tette igjen hullene for de useriøse samtidig som vi gjør det enklere for de seriøse, fremholder han.

Politianmeldelse

Når det gjelder kritikken mot dagens godkjenningsordning basert på tillitbasert saksbehandling, vil Jæger oppfordre til politianmeldelse at firmaer som fabrikkerer falske opplysninger.

– Slike falske opplysninger representerer alvorlige lovbrudd og bør straffes. Derfor håper jeg at Økokrim tar skikkelig tak i denne type firmaer slik at de kan avskiltes og fjernes fra markedet, avslutter han.