Foto: Nasjonalt program for leverandørutvikling

Ønsker nye idéer for datafangst og visualisering av informasjon

Flere offentlige virksomheter med Nittedal Eiendom KF i spissen har gått sammen om en premiepott på 350.000 kroner. De ønsker seg nye idèer til datafangst om byggene, og løsninger som presenterer datafangsten og informasjonen på en brukervennlig måte.

Åtte offentlige virksomheter har gått sammen om en premiepott på 350000 kroner for beste løsningsforslag hvor de premierer inntil tre løsninger. Førsteplassen vil bli premiert med 150.000 kroner og de to andreplassene vil bli premiert med 100.000 kroner hver

- Vi ønsker å høre fra bedriftene om de har ideer til hvordan de kan hente inn data og presentere informasjonen og dataen på en brukervennlig måte, sier Lars Hvidsten som er FDV-ingeniør i Nittedal eiendom KF i en pressemelding.

- Driftskostnader til et bygg utgjør tre ganger så mye som byggekostnaden sett over en 30-års periode. Dataen og informasjonen om forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av byggene ligger lagret på ulike systemer, og det er vanskelig å få tilgang til dataen når brukeren trenger de, heter det i meldingen.

- I dag er hverdagen min slik at det eksisterer ufattelig mye informasjon, men informasjonen er vanskelig å bruke fordi den ikke er strukturert eller presentert på en visuell og forståelig måte. Det gjør det veldig krevende for vaktmester og driftsoperatør å holde oversikt og gir et dårlig beslutningsgrunnlag i forvaltningen, driften og vedlikeholdet av bygget, sier Hvidsten.

Til sammen drifter og forvalter det offentlige bygninger i Norge som utgjør rundt 44 millioner kvadratmeter. Informasjon og data fra planlegging, prosjektering og bygging må i større grad være med på å skape verdi og innovasjon for eiendomsforvaltere og brukere i driftsfasen.

- I andre industrier som submarin, offshore og inne skipsfart har liknende løsninger og har løst mange av utfordringene. Med dette nye samarbeidet vil de offentlige eiendomsaktørene utfordre leverandører fra andre industrier til å ta denne kunnskapen til offentlige bygg og eiendommer. Ny teknologi som er kjent i offshore, som robotisering, sensorer og automatisering, bør kunne tilpasses eiendomsdrift, heter det i meldingen.

Nittedal-eiendom KF var tok initiativ til prosjektet i 2019 da de så at de hadde behov og utfordringer som gjaldt for alle eiendomsforvaltere i bransjen. Prosjektet er en innovativ anskaffelsesprosess, med bistand av Nasjonalt program for leverandørutvikling (LUP). I prosjektet er Statsbygg, Rælingen kommune, Forsvarsbygg, Helse Sør-Øst RHF, Omsorgsbygg KF, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, Sykehuset Telemark HF, Norsk Eiendom, Helse Nord RHF, buildingSMART, Norsk Kommunalteknisk Forening, Eier- og forvalterforumet og Fylkeskommunalt eiendomsforum med.

Les mer om konkurransen her