Betongelementprisen ble sist tildelt i 2017, da gikk prisen til Longva arkitekter for Smestad Gjenbruksstasjon. Foto: Jiri Havran

Ønsker kandidater Betongelementprisen 2019

Juryen ønsker kandidater til kåringen Betongelementprisen 2019.

Prisen utdeles som anerkjennelse for arkitektonisk og/eller talentfull anvendelse av betongelementer, og gis til den eller de som juryen mener har utmerket seg særlig.

Bedømmelsen gjøres av en jury som er oppnevnt av Norske Arkitekters Landsforbund (NAL) Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) og av Betongelementforeningen (BEF).

Betongelementprisen ble sist tildelt i 2017, da gikk prisen til Longva arkitekter for Smestad Gjenbruksstasjon.

– Tildelingen fikk stor oppmerksomhet - både arkitektbedriften og betongelementleverandøren fikk god medieoppmerksomhet. Tildelingen ble gjennomført på prosjektet, med representanter for arkitekt. byggherre, entreprenør og publikum. Det er ingen tvil om at tildelingen og rammene rundt dette ga positive effekter for alle involverte parter, sier John-Erik Reiersen i Betongelementforeningen. Smestad gjenbruksstasjon er Norges første gjenbruksstasjon for publikum hvor all håndtering av avfall foregår under tak.

Juryen som nå jobber med prisen for 2019 er avhengig av at arkitekter, rådgivere og andre i næringen melder inn aktuelle kandidater.

– For Betongelementprisen 2019 vil vi gjerne at aktuelle kandidater meldes inn før 30. mai 2019, legger Reiersen til.

Dokumentasjon som bør følge med innmeldingen er en kortfattet beskrivelse av prosjektet samt representative bilder av prosjektet.

Les mer om tidligere vinnere her