Forus i Sandnes og Stavanger. Arkivfoto

Ønsker boligutvikling på 110 mål stor Forus-tomt

Nortura flytter dagens slakterivirksomhet på Forus, og ønsker den 110 mål store tomten omregulert til bolig- og næringsformål.

Det skriver Stavanger Aftenblad i en artikkel på sine nettsider tirsdag.

– Det vesentlige er å skape en ny bydel der det er liv både på dagtid og kveldstid. Vi har en oppriktig tro på denne tomtens strategiske betydning for området. Når vi flytter, ønsker vi å etterlate oss et godt omdømme, sier eiendomsjef Mads Unneberg i Nortura til avisen.

Tomten ligger like ved Jærbanen.

Nortura sendte nylig en anmodning om oppstart av en områderegulering til Stavanger kommune. Nortura har, ifølge Aftenbladet, tidligere antydet en tettstedsutvikling med to tredjedeler av arealet brukt til boliger og resten til næring.

Fungerende byutviklingsjef Wenche Østensen Clarke sier at det aktuelle området i kommuneplanen er definert som et omformingsområde, og at det er et krav om områderegulering.

– Det er helt etter boka at Nortura anmoder om en slik plan, en henvendelse vi selvfølgelig skal behandle grundig og seriøst. Men planen er ikke inne på vår prioriteringsliste for 2020. Der ligger flere andre tunge planer som Paradis, Hillevåg og Forus Øst, sier Clarke til Stavanger Aftenblad.