Vollebekk- og Munkerud barnehage er gjennomført med BVP-metoden.

Omsorgsbygg har ferdigstilt to barnehager med BVP-metoden

Omsorgsbygg i Oslo har i sommer ferdigstilt Vollebekk- og Munkerud barnehage med BVP-metoden.

Oslo-barnehagene er de første ferdigstilte prosjektene i Difis pilotprosjekt for bruk av prosjektstyringsmetoden Best Value Procurement, også kalt BVP-metoden og «prestasjonsinnkjøp».

Dette er en metode for innkjøp og prosjektstyring som skal gjøre det enklere for oppdragsgiver å finne riktig kompetanse til oppdraget.

– BVP har gitt oss muligheten til å identifisere og avdekke prosjektrisiko tidligere og på en annen måte enn i tradisjonelle prosjekter. Dette er på grunn av metodikken BVP, hvor tilbyder på to sider i tilbudet skal synliggjøre risikoene i prosjektet og hvordan disse skal håndteres, sier prosjektleder for Munkerud, Hans Vidar Olsen i Omsorgsbygg.

Leverandørene Hent AS og Control AS er også fornøyde med å ha kjørt sitt første BVP-prosjekt.

– Med anbudsformen har vi fått mulighet til å planlegge og bygge et prosjekt basert på optimale forutsetninger, og vi som leverandør har kommet med innovasjoner som ikke hadde blitt realisert med tradisjonell gjennomføring. BVP har resultert i en god samarbeidsprosess uten krangler om løsninger, økonomi og tid, sier Aino Werp, prosjektleder for Control AS på Munkerud.

– Kontraktsmodellen legger opp til et tillitsfullt samarbeid. Resultatet vi endte opp med for Vollebekk barnehage mener vi er en god indikasjon på at leverandører med fordel kan være i førersetet med å utarbeide underlaget for egen leveranse. Dette sikrer eierskap til løsningsvalg og søkelys på leveransekvaliteten i alle ledd. Forutsetningen er at det er gitt tydelige overordnede målsettinger og budsjett-rammer fra kunden, sier Magnus Bae, Prosjekteringsleder i HENT.

Difis pilotprosjekt samler erfaringer fra BVP i bygg- og anleggsprosjekter for å gi best mulig veiledning om metoden og etablere en beste praksis. I pilotgruppen bidrar oppdragsgiverne med erfaringer og kan støtte hverandre underveis. Flere BVP-prosjekter blir ferdige i 2019.