Omlegging av to svinger i Trollstigvegen

Mandag 2. mai 2005 starter arbeidet med omlegging av de to nederste svingene på riksveg 63 Trollstigvegen. Det er en 600 lang rasutsatt strekning ved Grustaksvingen som skal legges om.

Årsaken til at Trollstigvegen legges om er steinrasene som har gått på strekningen de siste årene. Med denne omleggingen blir den nye vegen lagt inn under det området i Trollstigen som allerede er rassikret. Trollstigen er en av Norges mest besøkte turistattraksjoner og Trollstigvegen er et flott eksempel på stor ingeniør- og byggekunst. Statens vegvesen ønsker å bevare Trollstigvegen som et nasjonalt minnesmerke og en viktig turistrute. De legger derfor stor vekt på det estetiske og på å bevare særpreget i Trollstigen. De bruker materialer som skiller seg minst mulig ut fra de eksisterende. Bruene over Tverrelva og de mange murene utføres av naturstein som passer inn både i farge og størrelse. Det er Mesta AS som utfører arbeidet, som etter planen skal være ferdig i november 2005. Omleggingen av Trollstigvegen er kostnadsregnet til 16 mill. kroner. Trafikken på Trollstigvegen skal gå tilnærmet uhindret i tidsrommet fra 15. juni til 15. august. Trafikantene må derimot regne med at det kan bli noe ventetid i tidsrommet fra åpninga av vegen og fram til 15. juni, samt fra 15. august og til vegen stenges for vinteren.