Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Økt boligbygging og utflytting av arbeidsplasser skal redde distriktene

For å skape levende byer og distrikter i hele landet, øker regjeringen boligbyggingen i pressområder og vil fjerne hindre for næringsutvikling i distriktene.

Regjeringens stortingsmelding om bærekraftige byer og sterke distrikter ble presentert av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) i Tromsø fredag.

I meldingen fremmes en rekke tiltak regjeringen mener skal sikrevekstkraft, likeverdige levekår og bærekraftige regioner i hele landet. Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) understreker at denne regjeringen tar et annet grep enn tidligere ved å se på by og land i sammenheng.

– Tradisjonelt har man laget en distriktsmelding der man ser på distriktspolitikken og en bymelding for byene. Jeg mener man må stå sammen. Vi er avhengig av samspillet mellom by og distrikt, sier Sanner til NTB.

Han argumenterer for at det ikke er en motsetning mellom byene og distriktene. Det er i distriktene ressursene som skal skape framtidas arbeidsplasser ligger. Og byene står ikke i veien for vekst i Distrikts-Norge.

I stortingsmeldingen legges det opp til å styrke utviklingen av knutepunkter og bærekraftige byer. Såkalte byvekstavtaler skal sikre samordning av arealbruk og investeringer i transportsystemene. Oslo, Akershus, Stavanger, Bergen og Trondheim har inngått slike avtaler. Nå står Tromsø, Kristiansand, Grenland, Buskerudbyen og Nedre Glomma-området for tur.

– I disse områdene må det bygges flere boliger. Her skal vi også satse mer i de bydelene som har de største utfordringene, sier Sanner.

Stortingsmeldingen imponerer ikke Senterpartiet som også understreker samspillet mellom by og land.

– Regjeringen er tydeligvis tilfreds med at de reformene som allerede er gjennomført, fører til større ulikheter mellom kommunene og til sentralisering av tjenestetilbud og bosetting. En opprettholder målsettinger om å bevare hovedtrekkene i bosetningsmønsteret, men legger til rette for en politikk som virker i motsatt retning, sier partietskommunal- og distriktspolitiske talsperson, Heidi Greni.