Økokrim venter flere bedragerier mot privatpersoner i årene framover. Foto: Tore Meek / NTB

Økokrim venter flere bedragerier mot privatpersoner i årene framover. Foto: Tore Meek / NTB

Økokrim tror på økning i bedragerier som følge av koronakrisen

Koronapandemien har trolig vært en katalysator for bedragerier mot privatpersoner, og slike bedragerier vil bli et større problem framover, ifølge Økokrim.

Årsaken er at digitaliseringen av samfunnet skjøt fart under pandemien. Det slås fast i en rapport fra Økokrim om bedragerier.

I tillegg har myndighetenes smitteverntiltak medført at mange har vært mer alene, noe som har ført til flere investerings- og kjærlighetsbedragerier.

Investeringsbedrageri anses å være den mest alvorlige bedrageriformen mot privatpersoner og innebærer at man blir lurt til å investere i prosjekter eller produkter som er verdiløse eller ikke-eksisterende.