Rolf Thorsen

Økning for Selvaag Bolig

Selvaag Bolig hadde et EBITDA-resultat (IFRS) justert for finanskostnader på 316 millioner kroner for andre kvartal. Resultatet er 138 millioner kroner høyere enn for samme periode i fjor og gir en margin på 30,5 prosent.

Selskapets styre har besluttet å betale utbytte på 2,0 kroner per aksje for første halvår.

- På grunn av gode resultater og fremtidsutsikter har styret besluttet å betale ut et utbytte på to kroner for første halvår 2019, sier administrerende direktør Rolf Thorsen.

Ved utgangen av andre kvartal hadde Selvaag Bolig 1.538 boliger netto under bygging med en samlet salgsverdi på over 7 milliarder kroner. 71 prosent av disse var solgt ved utgangen av kvartalet.

- Dette er boliger som skal overleveres i løpet av de tre neste årene. Vi har også tro på et stabilt og godt marked fremover. Etterspørselen er god i alle våre prosjekter, spesielt i Stor-Oslo, sier Thorsen.