Konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj i OBOS har vært på storhandel av NCC-aksjer. Foto: Trygve Indrelid

Konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj i OBOS har vært på storhandel av NCC-aksjer. Foto: Trygve Indrelid

OBOS kjøper NCC-aksjer for over 770 millioner

OBOS har kjøpt 6,5 prosent av kapitalen og 23,1 prosent av stemmene i NCC fra Nordstjernan. Handelen har en verdi på over 770 millioner svenske kroner.

Det er Nordstjernan selv som skriver dette på sine nettsider tirsdag kveld, og OBOS blir dermed en av de største eierne i NCC.

– Vi er veldig glade for muligheten til å kjøpe denne posten i NCC, som er et av de ledende byggselskapene i Norden og vi ser frem til å ta en aktiv rolle i å utvikle selskapet sammen med Nordstjernan, selskapets styre og ledelse, sier konsernsjef i OBOS, Daniel Kjørberg Siraj, i meldingen fra Nordstjernan.

– Vi ser frem til å få OBOS som en bransjeekspert som partner. Nordstjernan har gode erfaringer som aktiv eier i å arbeide i ulike former av partnerskap. Bare i løpet av dette året har vi for eksempel investert i diagnostikkselskapet Aidian og skapt et partnerskap med det norske eierselskapet Ferd. Handelen med OBOS ligner den modellen. NCCs styre og ledelse gjør et bra arbeid, vi tror på selskapet, og som fortsatt aktiv eier i NCC ser vi at det finnes mye langsiktig verdiskapning igjen, sier VD i Nordstjernan, Peter Hofvenstam, i meldingen.

E24 skriver på Askjelive at Nordstjernan fortsatt vil være største eier i NCC etter salget.

Handelen består av 5 millioner A-aksjer samt 2 millioner B-aksjer. Handelen har en verdi på 772,5 milioner svenske kroner, som tilsvarer en volumvektet pris per askje på cirka 110 svenske kroner. Etter transaksjonen oppgis Nordstjernans eierskap til cirka 5,0 millioner A-aksjer og 4,7 millioner B-aksjer, som tilsvarer cirka 8,9 prosent av kapitalen og 24,3 prosent av stemmene.

Som kjent eier OBOS i dag også blant annet store poster i både Veidekke og AF Gruppen