Her signerer Anders Kvåle, styreleder og co-funder for Spacemaker og Daniel Kjørberg Siraj, konsernsjef iOBOS, avtalen som vil gi OBOS AI-teknologi i alle fremtidige utviklingsprosjekter.

OBOS inngår avtale med Spacemaker - tar inn kunstig intelligens som standard i store prosjekter

OBOS har inngått en samarbeidsavtale med AI-selskapet Spacemaker verdt over 20 millioner kroner.

Nyheten om den nye langsiktige samarbeidsavtalen mellom Spacemaker og OBOS ble presentert på tirsdag. 

Teknologien levert av Spacemaker vil nå inngå som en standard for alle større OBOS-prosjekter som er i en tidlig fase, og OBOS starter implementeringen umiddelbart i både Norge og Sverige.

– I OBOS er vi konstant på utkikk etter bedre måter å utvikle samfunn og byer som er bærekraftige og gir større verdi for innbyggerne. Teknologileverandører som Spacemaker spiller en sentral rolle når man i fremtiden skal skape bygg og boliger som tilfredsstiller klimaendringer, befolkningsvekst og urbanisering. Nå ser vi frem til å implementere kunstig intelligens (AI) i alle nye OBOS prosjekter fremover, sier OBOS-sjef Daniel Kjørberg Siraj i en melding.

Spacemaker har hatt rask vekst siden lanseringen i 2016, og OBOS var tidlig ute med støtte til selskapet. Boligutvikleren har også bidratt inn i produktutviklingen til selskapet.

I dag har Spacemaker over 100 ansatte fordelt på sitt norske hovedkontor og tre internasjonale lokasjoner. Selskapets mål er å bistå utviklere og arkitekter med å bygge mer bærekraftige byer ved hjelp av kunstig intelligens.

– Måten vi planlegger, utvikler og designer våre samfunn følger fortsatt veldig tradisjonelle strukturer og er ikke tilpasset de stadig økende utfordringene vi alle står overfor. OBOS er en aktør som i stor grad går foran og drar med seg hele bygg- og anleggsindustrien inn i det 21.århundre. Vi er veldig stolte av at de har valgt Spacemaker som en strategisk partner på denne viktige reisen, sier Anders Kvåle, styreleder og en av grunnleggerne av Spacemaker.