Statsbyggs telt fra rivingen i Regjeringskvartalet brukes nå igjen for å fremme mer ombruk i byggenæringen. Foto: OBOS
Statsbyggs telt fra rivingen i Regjeringskvartalet brukes nå igjen for å fremme mer ombruk i byggenæringen. Foto: OBOS

OBOS går inn i Sirkulær Ressurssentral

OBOS har signert en toåring avtale om å støtte Sirkulær Ressurssentral, Norges største sentral for lagring og videresalg av brukte byggematerialer.

Det skriver OBOS i en pressemelding.

– OBOS har ambisiøse miljømål. For eksempel jobber vi for 45 prosent CO2-reduksjon på nybygg innen 2026. Gjen- og ombruk av byggematerialer vil være et viktig miljøbidrag, men i dag kan vi ikke nok om dette. Samarbeidet med Sirkulær Ressurssentral vil gi oss verdifull innsikt slik at vi kan bli bedre, sier miljødirektør i OBOS, Birgitte Molstad.

Gevinsten ved å legge bedre til rette for ombruk av materialer er stor. I Norge i dag produserer vi årlig 1,8 millioner tonn avfall fra byggeaktiviteter. 60 prosent av utslipp i bygg- og anleggsbransjen kommer fra produksjon og transport av materialer. Med 20 prosent resirkulering av byggematerialer, reduseres årlige utslipp med 900.000 tonn CO2.

Sirkulær Ressurssentral er et prosjekt som etableres på Økern i Oslo, ledet av Foreningen Paadriv, med Resiqel og Statsbygg som partnere.

Prosjektet skal etablere en sirkulær ressurssentral for Oslo og omegn med lager, kontorer, verksted og undervisnings- og konferanserom som et konkret tiltak for å innfri Norges klima- og miljøambisjoner.

– Å ha en stor aktør som OBOS med oss i vår innsats for å øke ombruket av materialer i byggebransjen er viktig. Vi håper det inspirerer flere aktører til å melde seg på, da dette er en krevende utfordring som vi er nødt til å løse i fellesskap, sier Håkon Iversen, daglig leder i Sirkulær Ressurssentral.