Illustrasjonsfoto: Sindre Sverdrup Strand

Illustrasjonsfoto: Sindre Sverdrup Strand

De 100 største i bygg og anlegg - den samlede omsetningen øker fortsatt

Den samlede omsetningen for de 100 største i bygge- og anleggsbransjen øker også i 2022, men produksjonsvolumet faller.