Administrerende direktør i Ø.M. Fjeld, Kjell Bjarte Kvinge (til høyre), ønsker styreleder og hovedeier Helge Klyve velkommen inn i Ø.M. Fjeld-konsernet. Foto: Ø. M. Fjeld
Administrerende direktør i Ø.M. Fjeld, Kjell Bjarte Kvinge (til høyre), ønsker styreleder og hovedeier Helge Klyve velkommen inn i Ø.M. Fjeld-konsernet. Foto: Ø. M. Fjeld

Ø.M. Fjeld blir hovedeier i Larviks-entreprenør

Ø.M. Fjeld overtar 70 prosent av aksjene i entreprenørfirmaet Helge Klyve AS i Larvik.
Gjennom dette sikrer konsernet lokal tilstedeværelse i alle regioner over hele
Østlandet.

– Vi er svært godt fornøyde med at vi nå får med oss Helge Klyve AS som en del av entreprenørkonsernet vårt, sier administrerende direktør Kjell Bjarte Kvinge i Ø.M. Fjeld i en pressemelding.

Fra før er Ø.M. Fjeld lokalt til stede over Østlandet gjennom åtte drifts- og regionselskaper. Kvinge understreker at konsernet har hatt et klart mål om å styrke tilstedeværelsen i Vestfold og Telemark for å komplettere virksomheten.

Dagens eiere og ansatte i Helge Klyve AS blir med videre på eiersiden gjennom de resterende 30 prosent av aksjene. Selskapet består av 55 medarbeidere, hvorav 40 av er fagarbeidere innen betong-, murer- og tømrerarbeid. Omsetningen i 2022 var på drøye 300 millioner kroner. Primærmarkedet er Larvik-regionen, men selskapet gjennomfører prosjekter i hele Telemark
og Vestfold. Selskapet Helge Klyve AS ble etablert i 1986, men virksomheten har historie tilbake til 1952 da Olav Klyve etablerte seg med entreprenørvirksomhet i Holmestand.

Styreleder og hovedeier, Helge Klyve, mener en langsiktig og aktiv eier som Ø.M. Fjeld vil bidra til å styrke selskapets posisjon og konkurranseevne.

– Ved å få inn en langsiktig og aktiv eier som Ø.M. Fjeld vil Helge Klyve AS stå enda bedre rustet til å møte fremtiden. Vi oppdaget raskt at vi har mange fellestrekk i kultur, samtidig som begge selskapene er familiebedrifter. Den store fordelen er at vi nå kan benytte både kompetanse og kapasitet i Ø.M. Fjeld sin organisasjon til å styrke og utvikle oss videre i vårt område til fordel for våre kunder og våre ansatte, sier han i samme melding.

Helge Klyve AS vil fortsette sin virksomhet som et eget selskap under samme navn som i dag, men som ett av selskapene i entreprenørkonsernet Ø.M. Fjeld. Frode Vebostad fortsetter som daglig leder i selskapet, og flere ansatte skal være med videre som eiere i selskapet.

Kjøpet krever godkjenning fra Konkurransetilsynet. Formell overtagelse forventes gjennomført før sommeren