Perlekreet trives godt i varme og tette boliger, skriver Mycoteam i en pressemelding. Foto: MycoteamPerlekreet trives godt i varme og tette boliger, skriver Mycoteam i en pressemelding. Foto: MycoteamPerlekreet trives godt i varme og tette boliger, skriver Mycoteam i en pressemelding. Foto: Mycoteam

Nytt skadedyr funnet i Norge

Tirsdag 18. september ble et nytt insekt oppdaget i boliger i Oslo og Bergen. Perlekre er i slekt med skjeggkre og sølvkre, og finnes trolig over hele landet.

Det skriver skadedyrspesialisten Mycoteam i en pressemelding.

– Tirsdag morgen fant vi kreet på en befaring i en leilighet i Oslo, samtidig som vi oppdaget den i limfeller i forbindelse med en kartlegging av insekter i et rekkehus i Bergen. Dette viser at perlekre allerede har spredt seg og etablert seg flere steder i landet, sier fagsjef Johan Mattsson i Mycoteam.

Ettersom kreet er nyoppdaget, vet man ikke så mye om det ennå, men fordi perlekreet ble funnet i samme område som både skjeggkre og sølvkre, antar Mattsson at det minner mye om de to beslektede insektene i levemåte og krav til næring og økologiske forhold.

– Særlig skjeggkre, men også sølvkre kan føre til omfattende problemer i bygninger. Vi regner vi med at også perlekre kan medføre tilsvarende problemer, sier Mattsson.

Det nyoppdagete insektet har fått navnet perlekre fordi det, ifølge pressemeldingen, er perlemoraktig i utseende. Kreet er mindre enn de andre kreene, kun opp til åtte millimeter, og har lange antenner som er rundt to tredjedeler så lange som kroppen.

Oversett art

Mattsson tror det nye kreet har eksistert lenge i landet, men at det har vært oversett.

– Fordi det er mindre og mer gjennomsiktig, tror jeg at både vi og andre har oversett det, men det er ingen tvil om at dette er en egen art, sier han.

Felles for disse insektene er at de sprer seg raskt og er vanskelige å bli kvitt, skriver Mycoteam.

– Mens sølvkre er enklere å håndtere fordi de ikke blir så mange og gjerne holder seg til en fuktkilde i boligen, som baderommet, sprer skjeggkre seg i hele konstruksjonen. De spiser helst papir, særlig om det er litt gammelt, men lever også av andre, lett fordøybare næringskilder. Vi antar at perlekre opererer på samme vis, sier Mattsson.

Flere erstatningssaker

I de senere årene har det vært flere erstatningssaker hvor boligkjøpere har klaget på skjeggkre i den nye boligen.

– Selv om ikke kreene medfører noen direkte helsefare, opplever mange det som psykisk terror når det kravler rundt i huset. Det er lite hyggelig når sølvkre fyker over baderomsgulvet, men enda verre når lignende kryp inntar hele boligen, sier han.

Insektfamilien har vist seg å være komplisert og krevende å bekjempe fordi de hovedsakelig holder til inne i konstruksjoner, der de er vanskelig å oppdage.

Perlekre ble beskrevet første gang på Sri Lanka i 1910. I Tyskland og Østerrike er det dokumentert funn av perlekre de siste årene, men generelt er det lite kjent om denne arten, heter det i pressemeldingen.