Illustrasjonsfoto: Heiko Junge / NTB

Illustrasjonsfoto: Heiko Junge / NTB

Nytt oppdrag for svensk AF-datter

AF Gruppens datterselskap Kanonaden Entreprenad har fått i oppdrag å utføre bygge- og installasjonsarbeidet for en ny seriekompenseringsstasjon i Isovaara for Svenska kraftnät.

Oppdraget utføres i et konsortium med Hitachi Energy der Kanonadens andel av kontrakten er verdt cirka 123 millioner svenske kroner uten merverdiavgift, opplyser AF Gruppen i en pressemelding.

Kontrakten er en totalentreprise og Kanonadens del av arbeidene omfatter byggearbeid og monterings- og installasjonsarbeid. Kanonaden inngikk også i desember 2022 en kontrakt med Svenska kraftnät, da for bygging og installasjon av to STATCOM-anlegg i Stockholms-området, står det i meldingen.

– Dette prosjektet er helt i tråd med vår svenske anleggsvirksomhets strategi om å satse på energi- og kraftrelaterte prosjekter. Vi ser frem til et godt samarbeid med Hitachi Energy og Svenska kraftnät, sier Bård Frydenlund, konserndirektør i AF Gruppen

Den nye seriekompenseringsstasjonen i Isovaara muliggjør forbedret overføringsevne for elektrisiteten fra den nye kraftledningen mellom Sverige og Finland, Aurora Line. Seriekompensering gir økt strømforsyning, lavere risiko for driftsstans og mindre miljøpåvirkning, skriver AF Gruppen.