I Statsbudsjettet for 2024 står E6-prosjektet mellom Roterud og Storhove på listen over prosjekter Nye Veier vil igangsette til neste år. Illustrasjon: Nye Veier.

I Statsbudsjettet for 2024 står E6-prosjektet mellom Roterud og Storhove på listen over prosjekter Nye Veier vil igangsette til neste år. Illustrasjon: Nye Veier.

Nye Veier har fortsatt ikke landet E6-avtale med AF Gruppen

I Statsbudsjettet for 2024 kommer regjeringen med en kort oppdatering om fremdriften for Nye Veiers forsinkede E6-prosjekt mellom Roterud og Storhove i Innlandet.