N-bygget. Foto: Ådne Homleid

Nytt NTNU-bygg klart

Smaragdbygget på Campus Gjøvik står nå klart til å tas i bruk. I det har NTNU fått en ny bygning på nesten 5000 kvadratmeter over fem etasjer.

Arealene i nybygget består av kontorer til administrasjon og faglærere, undervisningsrom inkludert ett stort auditorium og kafé/lunsjbar. Det inneholder også verkstedhaller og laboratorier med større takhøyde.

Bygget blir åpnet fredag 26. januar 2018 da byggherredirektør Synnøve Lyssand Sandberg i Statsbygg overleverer nybygget til NTNU ved rektor Gunnar Bovim.

Nybygget, som altså går under navnet Smaragdbygget, er et bygg for framtiden med en svært høy energiytelse og bygget har nesten-nullenergistandard. Dvs. at det vil bruke ca. 25 prosent mindre energi enn ett passivhus. Det er lagt vekt på godt inneklima, høy brukertilfredshet og lavt klimautslipp i bygningens levetid. Som energitiltak er solcellepanel og 100 % biobasert fjernvarme benyttet. Det er utstrakt bruk av tre i konstruksjoner og i fasadekledning, i kombinasjon med plasstøpt og prefabrikert lavkarbonbetong. Det er i høy grad benyttet lokale og kortreiste bygningsmaterialer med stort fokus på bærekraft.

Bygningen er koblet med gangbroer til to eldre bygg, og skal være et forbilde når det gjelder universell utforming. Prosjektet binder sammen ute- og innemiljøet som gir muligheter for spennende pedagogiske virkemidler og oppbygging av kunnskap. Bygget er et læringsobjekt for studentene ved NTNU med store, fleksible forskningsarealer på takene. Konstruksjoner og materialer i bygget er i stor grad er eksponert for å synliggjøre byggets konstruktive oppbygging. De arkitektoniske løsningene bygger opp om NTNU Gjøviks mange betydningsfulle og fremtidsretterede utdanningsområder.

Her kan du lese Byggeindustriens prosjektomtale