Administrerende direktør Heidi Finstad i Treindustrien.

Nytt kompetanseprogram for treindustrien

Digitalisering og automatisering gir nye kompetansebehov. Nå er nytt bransjeprogram for videreutdanning som er tilpasset treindustri på plass, melder Treindustrien.

- Treindustrien har fokus på livslang læring, og dette er et svært viktig tilbud for bedriftene, sier Heidi Finstad, administrerende direktør i Treindustrien i en pressemelding.

Bransjeprogrammet (pilot 2020) er et offentlig finansiert tilbud om kortere etterutdanninger for fagarbeidere. Det er myndighetene som sammen med BNL og Fellesforbundet som står bak satsingen. Kompetanseprogram rettet mot treindustri er et av pilotprosjektene. Framtidens arbeidsliv trenger framtidens fagkompetanse.

- I treindustrien gir digitalisering og automatisering av produksjonen nye kompetansebehov. Det satses mye på å ta i bruk ny teknologi og det er viktig at kompetansen også utvikles som følge av dette, sier Finstad.

- Her har BNL jobbet svært godt sammen med både bedriftene og andre instanser for å få dette på plass, legger hun til.

Fagskolen Innlandet og Fagskolen Sørlandet har jobbet tett sammen med industrien for å utvikle tilbudet slik at det passer godt med bedriftenes og de ansattes behov for kompetansepåfyll. Bransjeprogrammet er bygget opp av moduler som hver for seg gir studiepoeng.

Tilbudet på Fagskolen Innlandet er nå på plass og det kan meldes på deltakere til vårens kurs. Det jobbes også med å få på plass tilbudet ved Fagskolen Sørlandet.