Kartet viser planområdet for utbygging av ny E6 Kvænangsfjellet. Illustrasjon: Nye Veier

Nye Veier valgte LNS på ny E6 Kvænangsfjellet

Nye Veier har valgt å gå videre med grupperingen Leonhard Nilsen & Sønner AS (LNS) og Asplan Viak med Typsa, for bygging av ny E6 Kvænangsfjellet. Prosjektet omfatter blant annet to tunneler.

Det skriver Nye Veier i en pressemelding fredag.

I første omgang skal LNS underbygge tilbudet med konkrete tiltak og planer, og etter vellykket konkretisering skal partene samhandle og optimalisere prosjektet, skriver Nye Veier. Fra før av er veiselskapet og Rambøll i gang med detaljregulering av prosjektet. Planene har vært på høring og offentlig ettersyn, og venter på sluttbehandling i de to kommunene Nordreisa og Kvænangen, heter det i pressemeldingen.

– Med LNS får vi en kompetent og solid norsk aktør som kjenner de klimatiske forholdene i nord. Vi er trygge på at entreprenøren vil bidra til at Nye veier når sine prosjektmål – blant annet om en skade- og ulykkesfri anleggsplass, at vi minimerer klimagassutslipp og øvrige belastninger på ytre miljø og at vi gjennomfører prosjektet med minimale midlertidige og varige konsekvenser for reindriftsnæringen, sier administrerende direktør i Nye Veier, Anette Aanesland.

Stortinget vedtok å overføre prosjektet til Nye Veier i juni 2019.

Planområdet strekker seg fra Oksfjord i Nordreisa kommune til Karvika i Kvænangen kommune, og total veilengde er på omtrent 24 kilometer. Planforslaget bygger på en løsning med to tunneler: Mettevolltunnelen og Kvænangsfjelltunnelen, samt punkt- og strekningsvise optimaliseringer på eksisterende vei, skriver Nye Veier.

– Vårt mål er at prosjektet skal sikre en trygg og fremkommelig vei over Kvænangsfjellet hele året. I fjor vinter var fjellovergangen stengt nesten 80 ganger. Da er eneste omkjøringsvei via Finland fra Skibotn, en strekning på omkring 70 mil. Det sier seg selv at dette prosjektet er etterlengtet i regionen. Vi ser frem til en god konkretiseringsfase og påfølgende optimalisering med LNS som skal gjøre prosjektet enda bedre enn hva det i utgangspunktet er, sier utbyggingsdirektør Johan Arnt Vatnan i Nye Veier, som er ansvarlig for denne utbyggingen.

Prosjektet skal sertifiseres etter miljøstandarden Ceequal på nivå «Very Good», og omfanget skal være «Whole Team». Nye Veier forventer anleggsstart i sommer.