Administerende direktør Ingrid Dahl Hovland i Nye Veier vil  samarbeide med aktører som fokuserer på miljø og klima, innovasjon og effektiv drift.

Nye Veier la fram en rekke nye milliardprosjekter

Konferansesalen til Radisson Blu Plaza Hotel i Oslo var fullsatt av norske og utenlandske entreprenører, underleverandører og rådgivere da Nye Veier onsdag presenterte sine kommende prosjekter.

Nye Veier arrangerte onsdag leverandørkonferanse i Oslo, hvor prosjektdirektørene for hvert av selskapets fire utbyggingsområder la fram prosjekter som skal ut i markedet framover.

- Vi skal i gang med neste fase, og har nettopp levert reguleringsplan for E18 fra Langangen til Rugtvedt til Porsgrunn og Bamble kommune. Her skal vi ut med to totalentrepriser om ikke så alt for lenge, sier Magne Ramlo, prosjektdirektør for E18 Sørøst.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Konferansesalen til Radisson Blu Plaza Hotel i Oslo var fullsatt av norske og utenlandske entreprenører.

Sørøst

Strekningen på E18 fra Langangen til Kjørholt er på drøyt 13 kilometer, og kontrakten består av ny 4-felts motorvei samt flere bruer og tunneler.

- Strekningen består av cirka 6 kilometer vei i dagen, mens resten er i tunnel eller på bru. Det blir i fem tunneler og fem bruer, med forbehold om en av bruene, hvor kommunen heller vil ha tunnel. En mulig løsning er Cut and Cover-tunnel, sier Ramlo.

Strekningen på E18 fra Kjørholt til Rugtvedt er på 3,5 kilometer, og kontrakten består av komplettering av ferdig utsprengte tunneler og bygging av ny Grenlandsbru.

- Det blir to totalentrepriser basert på NS8407, og vi vil kjøre anskaffelsesprosesser i henhold til Best Value Procurement.

E18 fra Kjørholt til Rugtvedt blir kontrahert først, og konkurransegrunnlaget sendes ut høsten 2018.

- Den blir sent ut før jul. Konkurransegrunnlaget for den neste entreprise kommer forhåpentligvis første kvartal neste år. Det avhenger litt av reguleringsprosessen i Porsgrunn kommune, sier han.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Magne Ramlo, prosjektdirektør for E18 Sørøst, sa i sitt innlegg at strekningene fra Tvedestrand til Arendal og fra Rugtvedt til Dørdal er under bygging, og at de nå skal i gang med neste fase.

Innlandet

Prosjektdirektøren for E6 Innlandet, Øyvind Moshagen, sier i sitt innlegg at han fire «godbiter» å presentere for de frammøtte.

- Jeg har to prosjekter i min portefølje. Den første er E6 Kolomoen – Moelv, som pågår i dag. Der har jeg én godbit. Det andre prosjektet er E6 Moelv – Øyer, som vi har jobbet med i en god stund. Der har jeg tre godbiter, sier han.

«Godbiten» på Kolomoen – Moelv skal lyses ut allerede i løpet av 2018.

- Det er siste entreprise vi skal lyse ut på strekningen, og det er veikrysset i enden av strekningen på Moelv. Der er det en del avklaringer som pågår, så vi har ikke eksakt tidspunkt ennå. Moelv er et vekstområde, og vi jobber med koordinering sammen med ulike utbyggere. Dette er en mindre jobb, som vi tror kan være attraktiv seg for både mindre og store aktører, sier han.

De tre godbitene på Moelv - Øyer skal lyses ut i 2019, og er delt inn i følgende entrepriser:

  • E6 Moelv – Roterud på 11 kilometer består av nye Mjøsbrua, 9,4 kilometer med vei i dagen på hver side av Mjøsbrua samt 8 mindre konstuksjoner og 2 kryss.
  • E6 Roterud – Storhove på 21 kilometer, som består av 16 kilometer vei i dagen, Øyresvika tunnel, ny Lågen bru samt 19 mindre konstruksjoner og 3 kryss.
  • E6 Storhove – Øyer, som består av Fåbergtunnelen på 1,6 kilometer, vei i dagen på 10,4 kilometer samt 6 mindre konstruksjoner og 1 kryss.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Prosjektdirektøren for E6 Innlandet, Øyvind Moshagen, presenterte flere "godbiter" under konferansen.

Sørvest

Prosjektdirektør Asbjørn Heieraas for E39 Sørvest påpeker i sitt innlegg at strekningen på E39 fra Kristiansand til Stavanger er den største i Nye Veiers portefølje.

- Vi skal investere mellom 50 og 60 milliarder kroner på strekningen i løpet av de neste ti årene. Det blir rundt 10 kontrakter totalt på strekningen, sier han.

De to første kontraktene, fra Kristiansand til Mandal Øst og derfra til Mandal by, er allerede tildelt.

- Vi skriver forhåpentligvis under på totalentreprisekontrakten i løpet av neste måned. Da får vi begynt på de 3 første milene på strekningen. Hvis alt går etter planen vil vi også lyse ut to nye kontrakter fra Mandal og videre mot Lyngdal i slutten av 2019, sier han.

I løpet av 2019 lyses trolig også ut kontrakter for strekninger på Vestlandet. Den første som skal lyses ut, vil starte ved Ålgård.

- Derfra går vi mot Bue, hvor det er to mulige korridorer med relativt like utfordringer. Strekningen blir cirka 13 kilometer, og vi antar at verdien på kontrakten blir mellom 2 og 3 milliarder kroner, sier Heieraas og legger til:

- Videre på neste kontrakt fra Bue og mot Egersund er det også ulike korridorer å velge mellom. Strekningen er på 15 til 20 kilometer, avhengig av hvilken korridor man velger, og kontraktsverdien vil være opp mot 5 milliarder kroner. Vi går inn i et fjellandskap, som blant annet innebærer mange tunneler og bruer. Det er også betydelig landbruksverdier å ta hensyn til i disse prosjektene.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Prosjektdirektør Asbjørn Heieraas for E39 Sørvest sier at strekningen på E39 fra Kristiansand til Stavanger er den største i Nye Veiers portefølje.

Trøndelag

Av de vel 500 kilometerne med vei som Nye Veier har i sin portefølje ligger 106 av dem i Trøndelag, nord og sør for Trondheim. De skal gjennomføres i seks kontrakter.

- Det er to kontrakter nord for Trondheim. Den ene er Ranheim – Værnes på cirka 23 kilometer. Den har vært i markedet og er nå i konkretiseringsfasen. Planlagt signering av kontrakt med Acciona er 28. september 2018. Kontrakten er på cirka 4 milliarder, sier prosjektdirektør Johan Arnt Vatnan for E6 Trøndelag.

- Den neste kontrakten nord for Trondheim er Kvithammer – Åsen. Den er cirka 19 kilometer land, og har en kontraktstørrelse på cirka 3,8 milliarder kroner. Det er nå en pågående prekvalifiseringsfase, og planlagt signering av kontrakt er 16. mai 2019, legger han til.

Sør for Trondheim er det planlagt 4 kontrakter.

- Den første er E6 Kvål – Melhus på 7 kilometer, med kontraktstørrelse på 600 millioner kroner. Det er Norges første IPL-kontrakt (Integrert Prosjektleveranse modell), og vi er nå i gang med prekvalifisering. Kontrakten er planlagt signert på nyåret, sier Vatnan.

Lenger frem i tid skal de også lyse ut følgende tre kontrakter:

  • E6 Ulsberg – Vindåsliene: 26 kilometer med kontraktstørrelse på 2,6 milliarder
  • E6 Korporalsbrua – Gyllan: 15 kilometer med kontraktstørrelse på 2,1 milliarder.
  • E6 Gyllan – Kval: 17 kilometer med kontraktstørrelse på 3,3 milliarder kroner.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Prosjektdirektør Johan Arnt Vatnan for E6 Trøndelag presenterte seks kontrakter.

Mange kriterier

Administrerende direktør Ingrid Dahl Hovland påpekte i sitt innlegg under leverandørkonferansen at Nye Veier ønsker å samarbeide med aktører som prioriterer miljø og klima, innovasjon, digitalisering og effektiv drift.

- Vi prioriterer ut ifra samfunnsøkonomisk lønnsomhet, og legger vekt på tidlig planlegging, sier hun.

Hovland vil også at samarbeidspartnere skal tenke standardisering og industrialisering. 

Hun påpeker også at det er "ekstremt viktig" med seriøs forretningsdrift.

Se arrangementet her