En bil ble i mai tatt av et jord- og steinras på nordsiden Stavsjøfjelltunnelen langs E6 i Malvik. Foto: Joakim Halvorsen / NTB

En bil ble i mai tatt av et jord- og steinras på nordsiden Stavsjøfjelltunnelen langs E6 i Malvik. Foto: Joakim Halvorsen / NTB

Nye Veier gir SINTEF mer tid til å granske ras

SINTEF får forlenget frist til å granske raset som gikk ved Stavsjøfjelltunnelen i mai. Rapporten skal være klar i løpet av november.

Onsdag 4. mai gikk det et ras like utenfor Stavsjøfjelltunnelen i Malvik kommune. Nye Veier besluttet at de ville ha en ekstern granskning av hendelsen, og det var SINTEF som fikk oppdraget.

Rapporten skulle i utgangspunktet være ferdig i løpet av september. SINTEF har bedt om forlenget frist til å gjennomføre granskingen, noe Nye Veier aksepterer.

– Vi ønsker mer tid for å få en grundig klarlegging av alle sider ved saken, sier Stein Olav Christensen, granskingsleder i SINTEF i en pressemelding.

– Nye Veier er opptatt av å få en så grundig granskningsrapport som mulig, og forlenger derfor tidsfristen slik SINTEF ber om, sier Lars Bjørgård, assisterende utbyggingsdirektør i Nye Veier i meldingen.

Rapporten skal være klar i løpet av november.