Illustrasjon: BESIX Group

Nye Veier avbestiller kontrakten på ny Mjøsbru

Nye Veier avbestiller kontrakten med totalentreprenøren Berinor for prosjektutvikling, regulering og bygging av ny E6 Moelv - Roterud. Årsaken er negativ kostnadsutvikling i prosjektet.

Det opplyser Nye Veier i en pressemelding.

Kontrakten med Berinor ANS (arbeidsfellesskap mellom selskapene Besix og Rizzani de Eccher) ble signert 7. september 2020.

– I styremøte 29. juni besluttet Nye Veier å avbestille totalentreprisekontrakten fordi totalentreprenøren gjennom den integrerte samhandlingsfasen ikke har klart å sannsynliggjøre at prosjektet kan leveres innenfor budsjettprisen. Nye Veier har et stort ansvar med å forvalte samfunnets felles midler på best mulig måte. Når totalentreprenøren ikke kan prosjektere og utvikle prosjektet innenfor avtalt budsjettpris, er både anskaffelsesregelverket og Nye Veiers gjennomføringsmodell tydelig på at avbestilling er eneste alternativ, sier Bjørn Børseth, direktør for kontrakt og marked i Nye Veier.

En eventuell videreføring av kontrakten vil være i strid med anskaffelsesregelverket og utgjøre en vesentlig endring av kontraktens forutsetninger, skriver Nye Veier.

– Nye Veier har gjennom prosjektets levetid opparbeidet betydelig kunnskap om strekningen, både angående grunnforhold i Mjøsa og forutsetninger for veiparsellen. Denne kunnskapen tar vi med oss videre når vi nå skal legge strategien for hvordan utbyggingen av E6 Moelv – Roterud kan realiseres på best mulig måte. At Nye Veier skal planlegge, regulere og bygge rv. 4 mellom Mjøsbrua og Gjøvik kan også påvirke prosjektet, sier Børseth.

E6 Moelv – Roterud inngår i Nye Veiers utbygging av 43 kilometer med firefelts motorvei fra Moelv til Øyer. Delstrekningen E6 Moelv – Roterud er cirka 11 kilometer og består av ny firefeltsbru over Mjøsa og litt over ni kilometer med vei i dagen.

Nye Veier arbeider for fortsatt god fremdrift i prosjektet. Tiltak som kan opprettholde fremdriften i reguleringsplanarbeidet prioriteres høyt. Prosjektet kan bli delt opp i flere kontrakter. Nye Veier presenterer revidert prosjektstrategi for E6 Moelv – Roterud i løpet av høsten 2021, skriver Nye Veier i meldingen.

Entreprenøren Besix skriver i en e-post til Byggeindustrien at de ikke ønsker å kommentere kanselleringen nå.

- Vi fortsetter å jobbe med dette prosjektet, og ser også på andre muligheter i det norske anleggsmarkedet, skriver Henry de Harenne i Besix i e-posten.

PS! Denne artikkelen ble oppdatert med kommentar fra Besix 8. juli kl. 11.15.