<p>Konseptillustrasjonen viser en mulig bruløsning over Mjøsa fra nordøst. Selberg Arkitekter AS er ansvarlig bruarkitekt på Mjøsbrua og landskapsfohrming rundt brukar og kryssområder</p>

JV BESIX/Rizzani skal bygge den nye Mjøsbrua - med utstrakt bruk av tre

Nye Veier har valgt å gå videre med det belgiske entreprenørselskapet BESIX og italienske Rizzani til konkretiseringsfasen for regulering, prosjektering og bygging av ny firefelts motorvei fra Moelv til Roterud i Innlandet. Kontrakten har en budsjettpris på 2,55 milliarder kroner.

– Oppdraget inkluderer bygging av ny bru over Mjøsa, der JV BESIX/Rizzani har lagt fram et brukonsept med utstrakt bruk av tre for å oppnå best mulig klimaregnskap, heter det i en melding fra Nye Veier.

E6 Moelv – Roterud inngår i Nye Veiers utbygging av 43 kilometer med firefelts motorvei med 110 km/t fra Moelv til Øyer. Delstrekningen Moelv – Roterud er cirka elleve kilometer og består av ny firefeltsbru over Mjøsa og litt over ni kilometer med vei i dagen.

JV BESIX / Rizzani har norske AF Gruppen som underentreprenør. Multiconsult er rådgiver for entreprenørgrupperingen. Selberg Arkitekter AS er ansvarlig bruarkitekt på Mjøsbrua og landskapsforming rundt brukar og kryssområder.

– JV BESIX / Rizzani svarer best på våre prestasjonsmål for oppdraget. Den nye motorveibrua, som blir et landemerke i Innlandet, utgjør hoveddelen av oppdraget. Entreprenørgrupperingen har valgt et brukonsept som er godt tilpasset landskapet og området, og de har levert det laveste CO2-budsjettet av de fire tilbyderne som har deltatt i konkurransen, sier Anette Aanesland, administrerende direktør i Nye Veier i meldingen.

Administrerende direktør Anette Aanesland og utbyggingsdirektør Øyvind Moshagen i Nye Veier presenterte onsdag konsept og totalentreprenør for Mjøsbrua. Foto: Jørn Hindklev 

Oppstart i juni
Konkretiseringsfasen mellom Nye Veier og entreprenørgrupperingen starter opp i juni og avsluttes i løpet av august. Etter avsluttet konkretiseringsfase signeres kontrakten for integrert samhandling. Kontrakten har en budsjettpris på 2,55 milliarder kroner eksklusive merverdiavgift.

– JV BESIX / Rizzani har gjennom anbudskonkurransen og intervjuene vist at nøkkelpersonene har satt seg godt inn i prosjektet og de har gjennomgående levert gode svar. I tillegg til målene for selve brua, scorer de totalt sett godt på rettferdig arbeidsliv og miljø, kompetanse og erfaring samt risikovurdering. Nå ser vi frem til en god konkretiseringsfase med selskapene, sier Aanesland videre.

17 prosent lettere Mjøsbru
Valg av tre i en gitterdragerløsning i konstruksjonen reduserer vekten av overbygningen med 17 prosent sammenlignet med bruk av betong.

Les anskaffelsesprotokollen her

– Dette er en fremtidsrettet og moderne løsning, og det har ikke blitt bygd noe slikt før, uttaler Øyvind Moshagen, utbyggingsdirektør i Nye Veier på et pressemøte i Moelv onsdag.

Han fastslår at det ikke er overraskende at det ble presentert et trekonsept.

39 prosent lavere klimautslipp

– Vi har ikke nevnt materialer i konkurransen, men vi har vært opptatt av klima og miljø. Det får vi uttelling for i dag, sier han.

Moshagen fastslår at redusert vekt i overbygningen videre vil redusere omfanget av fundamenteringen som igjen er positivt både for CO2-regnskapet og totalkostnaden på byggeprosjektet.

Det valgte konseptet har en gitterdrager i tre som ligger mellom betong med et «betongtak» over seg. Opptil 60 prosent av treet i konstruksjonen vil være synlig.

Nye Veier hadde i klimaregnskapet en basisutgave, en standard betongkonstruksjon, som entreprenørene regnet mot.

– Konsepter vi ser i dag har 39 prosent lavere klimautslipp sammenliknet med en standard betongkonstruksjon, opplyser Moshagen.

– Industrien må melde seg på

Moelven har sitt anlegg kun noen hundre meter fra punktet der landkaret til den nye brua kommer ved Moelv. Nye Veier vet per i dag ikke hvem som vil levere trekonstruksjonen.

– Vi vet ikke om treet vil komme fra Norge, men nå må industrien melde seg på, sier Aanesland til Byggeindustrien.

I en kommentar til Byggeindustrien skriver kommunikasjonsdirektør Magen Vikøren at det er inspirerende å se at Nye Veier baner vei for bruk av et fornybart materiale som tre.

– Jeg tror jeg snakker for hele treindustrien når vi gleder oss over at vinnerforslaget har tre som en del av bruløsningen, med den betydelige klimaeffekten dette medfører, skriver han i en e-post.

Moelven fastslår at prosjetket nå skal inn i en detaljeringsfase for å gjennomføre reguleringsplaner og lande en endelig bruløsning.

– Generelt kan vi si at Moelvens eventuelle rolle i slike prosjekt er som en potensiell underleverandør, på lik linje med flere andre potensielle underleverandører, skriver han.

Ringsakerordfører Anita Ihle Steen (Ap) er imidlertid veldig fornøyd med valg av brukonsept.

– Dette betyr mye for Innlandet og Ringsaker. Dette vil skape fantastiske ringvirkninger, ikke mist for enkeltinnbyggerne som kommer raskt frem på en ny vei. Men når det presenteres et konsept som viser mulighetene vi har rundt treindustrien i Innlandet, er dette som julekvelden og 17. mai på en gang, sier hun.

Verdifullt FoU-arbeid

– Her entreprenørgrupperingen dratt god nytte av FoU-arbeidet som er gjennomført for en mulig trekonstruksjon?

– Forarbeidet som er gjennomført fra Statens vegvesen sin side, har gitt stor verdi til prosjektet. Det skal vi nå forvalte og ta med videre til fysisk realisering. Dette er et konsept, og mye kan påvirke det eksakte uttrykket, men konseptet er bindende, sier Aanesland.

Hun legger ikke skjul på at bygging av den nye Mjøsbrua vil bli et krevende prosjekt.

– Risikoen er i all hovedsak knyttet til grunnforholdene. Vi vet mye, men den integrerte samhandlingen vil gi enda bedre oversikt over grunnforholdene, sier hun.

Nye Veier opplyser at Mjøsa er 120 meter dyp på det dypeste punktet. Man må også langt ned for å komme ned til fjell.

– Det vil bli en fundamenteringsløsning med svevende peler, opplyser Steinar Fretheim i utbyggingssjef i Nye Veier E6 Innlandet til Byggeindustrien.

Byggestart ved årsskiftet 2021/22

Byggingen av ny Mjøsbru vil starte ved årsskiftet 2021/22.

Utbyggingen av E6 Moelv – Øyer er delt i tre store kontrakter. Tidligere har Nye Veier signert kontrakt med AF Gruppen for bygging av delstrekningen Roterud – Storhove, mens konkurransen om hvem som får bygge E6 Storhove – Øyer for Nye Veier fortsatt pågår.

Her vil ny firefeltsbru krysse Mjøsa fra Moelv til Biri. Foto: Jørn Hindklev

Det foreligger vedtatt kommunedelplan for prosjektet. JV BESIX / Rizzani skal gjennomføre detaljregulering av strekningen sammen med Nye Veier frem mot et endelig brukonsept og vedtak på reguleringsplan.

Her er det fem grupperingene som konkurrerte om oppdraget:

* FCC Construcción, S.A. fra Spania med rådgivere Rambøll Norge AS, L2 Arkitekter AS, Rambøll Danmark A/S og Ramboll UK Limited

* Joint venture Obrascón Huarte Lain, S.A. fra Spania og Salini Impregilo S.p.A. fra Italia med rådgivere Sweco Norge AS og Carlos Fernandéz Casado S.L.

* Joint venture N.V. BESIX S.A. fra Belgia og Rizzani de Eccher S.p.A. fra Italia med rådgivere Multiconsult Norge AS, AF Gruppen Norge AS og Aarsleff Norge AS (ikke-forpliktet UL)

* Joint venture Itinera S.p.A. fra Italia og IHI Infrastructure Systems Co. Ltd. fra Japan med rådgivere Dr. Ing. A. Aas-Jakobsen AS, ViaNova Plan og Trafikk AS og Stiftelsen Norges Geotekniske Institutt (NGI)

* China Communications Construction Company Ltd. (CCCC Ltd.)fra Kina med rådgivere China First Highway Engineering Co. Ltd, CCCC Highway Consultants Co. Ltd. og CCCC Second Harbour Engineering Company Ltd.

Konseptillustrasjonen viser en mulig bruløsning over Mjøsa fra sørøst. Selberg Arkitekter AS er ansvarlig bruarkitekt på Mjøsbrua og landskapsfohrming rundt brukar og kryssområder