Illustrasjonsfoto: Terje Pedersen / NTB

Illustrasjonsfoto: Terje Pedersen / NTB

Nye Sandøy vindkraftverk får konsesjon av NVE

Norges vassdrags- og energidirektorat har gitt konsesjon til Nye Sandøy vindkraftverk på Harøya i Ålesund kommune.

Konsesjonen til Nye Sandøy vindkraftverk betyr i praksis en videreføring av det eksisterende vindkraftverket på Harøya som ble satt i drift i 1999. Både fundament, tårn og opparbeidet infrastruktur til fem eksisterende vindturbiner skal gjenbrukes.

Det skal tas hensyn til fuglene på Harøya. Blant annet skal et turbinblad på hver turbin males svart før montering. Svartmaling bidrar til å øke kontrasten mellom bakgrunnen og turbinene, og tiltaket hadde en positiv effekt på kollisjonsraten i et forskningsprosjekt på Smøla. NVE har også satt et vilkår om at naboer skal skånes mot høye støynivåer.