Illustrasjonsfoto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Illustrasjonsfoto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Nye Enova-programmer rettet mot energieffektivisering i bygg

Enova lansererer tre programmer som skal gi energieffektivisering i yrkesbygg og boligselskap.

Ett program er rettet mot borettslag og sameier, mens de to andre programmene skal styrke energieffektiviseringen i yrkesbygg. Det vil være konkurranse om støttemidlene.

– Vi ønsker å øke etterspørselen etter energitiltak i bygg samt styrke bruken av Energimerke og vekst i energitjenestemarkedet. Disse programmene legger til rette for energitiltak som gjør at aktører i byggsektoren får lavere energikostnader og mer attraktive bygg, sier Anna Barnwell, markedssjef i Enova.

– Effektiv bruk av energi er en forutsetning for omstillingen til lavutslippssamfunnet. Regjeringen har derfor presisert mandatet til Enova knyttet til energi slik at det nå omfatter energieffektivisering i alle sektorer. Enovas satsing på energieffektivisering i næringsbygg og boligselskap, er et viktig bidrag til å spare energi. Det er bra både for klima og natur, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) i meldingen.

Første søknadsfrist for yrkesbygg er 24. oktober, mens den for boligselskap er 24. november, melder Enova på sine nettsider.

Forbedring av energitilstand i yrkesbygg

Enova kan gi investeringsstøtte til prosjekter som forbedrer energitilstanden i eksisterende yrkesbygg med mer enn 20 prosent. Programmet er, ifølge Enova, særlig relevant for bygninger som har et stort potensial for forbedring av energistandard - typisk eldre og/eller energikrevende bygg.

Støtten fra Enova kan dekke inntil 30 prosent av kostnadene, og maksimalt 10 millioner kroner.

Energikartlegging i yrkesbygg

Enova kan gi støtte til å gjennomføre energikartlegging i yrkesbygg. For at kartleggingen skal bli et nyttig verktøy for byggeier skal kartleggingen gjennomføres av en ekstern energirådgiver, med mindre søkerselskapet selv har kompetanse til å oppfylle kravene.

Støtten fra Enova kan dekke inntil 50 prosent av kostnadene, og maksimalt 400.000 kroner.

Forbedring av energitilstand i borettslag og sameier

Enova kan gi investeringsstøtte til energitiltak i borettslag, boligsameier og andre boligselskap. For å kunne søke må man ha en plan for å forbedre energitilstanden med 20 prosent eller mer. Også her vil det være nødvendig å bruke en ekstern energirådgiver til å sette realistiske mål og finne riktige energitiltak.

Støtten fra Enova kan dekke inntil 30 prosent av kostnadene, og maksimalt 10 millioner kroner.