Administrerende direktør Lars Jacob Hiim i Boligprodusentenes Forening. Foto: Sindre Sverdrup Strand

Administrerende direktør Lars Jacob Hiim i Boligprodusentenes Forening. Foto: Sindre Sverdrup Strand

Nye boligtall: Fallende salg trettende måned på rad

–Salget av nye boliger i juli og august 2022 er 29 prosent under 2021, sier administrerende direktør Lars Jacob Hiim i Boligprodusentenes forening.

Det viser de nye tallene for august som Boligprodusentne presenterte torsdag.

Det årlige boligbehovet er mer enn 29.000 boenheter. Solgte nye boliger siste tolv måneder er bare knappe 23.000 boenheter. Dette skaper utfordringer i nyboligmarkedet, og Hiim er urolig for konsekvensene for boligforsyningen, bedriftene, sysselsettingen og de som trenger bolig.

–Nedgangen skyldes høye materialkostnader, inflasjon, renter og usikkerhet. Flere rapporterer at bankene er mer restriktive med å gi kunder boliglån. I tillegg har langdryge plan- og byggesaksprosesser blitt en stor flaskehals for gjennomføring av boligprosjekter, sier han i en pressemeling.

Hiim oppfordrer kommunene til å sette fart i behandlingen av innsendte plan- og byggesaker for å få flere byggeklare tomter og unngå ytterligere forsinkelser i gjennomføring av boligprosjekter.

Det er forskjeller mellom storby og distrikter. Det igangsettes fortsatt leilighetsprosjekter i byene, mens det er klart fall i enebolig- og småhusmarkedet.

Salget av nye boliger i juli og august 2022 er 29 prosent under juli og august 2021. Igangsettingen av nye boliger i juli og august 2022 er 24 prosent under juli og august 2021. Salget av nye fritidsboliger hittil i år er 55 prosent under samme periode i 2021.