Nye Ålesund, Sula og Giske inn i FNs Uniteds Smart Cities Program

Kommunene på Sunnmøre blir den første byregionen i Norge som blir tatt opp i FN-nettverket.

Målet er å satse på teknologi som bidrar til et bedre samfunn for innbyggerne. Det er spesielt gledelig at det i tillegg er etablert et samarbeid mellom FN-nettverket og Offshore Simulator Center ved Campus i Ålesund (OCS). Sammen skal de utvikle et simuleringsverktøy for bærekraftig by- og regionsutvikling, skriver kommunene i en pressemelding.

FN er i ferd med å utvikle et globalt nettverk for smartby- og regionsutvikling. Gjennom nettverket, vil et team av internasjonale og lokale eksperter samle inn data for å utvikle smartbyprofilen - en analyse av regionens ståsted knyttet til bruken av smart teknologi.

Ålesund, Sula og Giske har etablert et unikt samarbeid med nærings- og innovasjonsmiljøet på Campus Ålesund. Simulatorsenteret skal utvikle simulatormodeller av Ålesund og løsningene blir testet og visualisert i ÅKP-katapulten. Simuleringsmiljøet på Campus Ålesund får en nøkkelrolle i smart by og regionutviklingsprogrammet som Nye Ålesund, Sula og Giske har blitt tatt opp i. Skal simulere og visualisere trafikkavvikling, vannforsyning og strømforbruk på helt nye måter.

- Vi er svært glad for at kommunene i Ålesundregionen gjennom smartby-prosjektet kobler seg tettere på det sterke innovasjons- og simuleringsmiljøet på Campus Ålesund. Her gjør vi i praksis det som World Economic Forum etterlyser i sin siste rapport. Kobler næringslivet og det offentlige tett sammen for å løse fremtidens utfordringer. Dette er unikt i norsk sammenheng, sier Per Erik Dalen i ÅKP.

Nye Ålesund har etablert et kontor i ÅKP Blue Innovation Arena nettopp for å kunne styrke samarbeidet på tvers mellom kommune, næringsliv og gründere.

Nye Ålesund, Sula og Giske kom med i FNs United Smart Cities program etter å ha søkt om å bli tatt opp i nettverket. Programmet er basert på kjerneverdier som tar utgangspunkt i FNs bærekraftmål. Analysen som FNs eksperter gjør ved hjelp av innsamling av data, skal brukes til å gi kommunene et tallbasert grunnlag for videre arbeid. Dette kan forenkle arbeidet med å peke ut felles mål og retning, og sikre et systematisk arbeid opp mot FNs bærekraftmål. FN-nettverket synes det er spesielt interessant at kommunene er i en transformasjonsprosess knyttet til både kommunesammenslåing og til samordnet klima-, transport- og arealplan.