Benedicte Økland i Construction City mener det pågår mye viktig innovasjonsarbeid bygg- og anleggsbransjen.

Ny undersøkelse: To av tre bedrifter i bygg og anleggsnæringen satser på innovasjon

Stadig flere bedrifter i bygg- og anleggsbransjen setter innovasjon på dagsorden. Mange bruker også lederopplæring innen innovasjon som en del av strategien, viser fersk undersøkelse.

Ifølge innovasjonsbarometeret for bygg og anlegg, som Norstat har utført for Cramo og Construction City, jobber et flertall av bedriftene i næringen strategisk med innovasjon.

Av 170 virksomhetene som deltar i undersøkelsen svarer to av tre (61 prosent) at de helt eller delvis har en strategi eller plan for innovasjon. Samtidig svarer en av fire bedrifter (24 prosent) at de har egne mål og delmål for innovasjonsarbeidet sitt.

– Bygg- og anlegg får ofte oppmerksomhet for å være rigid og lite endringsvillig. Bransjen har et ufortjent rykte selv om det jobbes svært målrettet med samarbeidsløsninger og avansert teknologi, sier daglig leder Benedicte T.N. Økland i innovasjonsklyngen Construction City i en pressemelding.

– Hos oss sitter teknologiaktører svært tett på byggaktører, nettopp fordi vi ønsker samarbeid tidlig i prosessen. Det er helt essensielt for at begge parter skal kunne yte best mulig. Og utviklingen skjer fort. Mange setter betydelig strengere krav til seg selv enn det offentlige krever, legger hun til.

Eiendomsutvikler AF Eiendom er blant selskapene som svarer at de jobber strategisk med innovasjon. Konserndirektør Ida Aall Gram sier jobber med å finne nye løsninger for å redusere klimautslipp. De har som mål å halvere sine klimagassutslipp innen 2030.

– Klima og miljø i boligprosjekter blir stadig viktigere, og vi ønsker å ligge i forkant. Vi kartlegger utslippene i alle faser, slik at vi kan identifisere de store driverne og tilrettelegge for de tiltakene med størst effekt per krone. Reduksjon av mengden materialer og å bytte ut betong med lavkarbonbetong eller treverk, er blant virkemidlene, sier hun.

Regionsdirektør i Cramo, Thomas Astrup, sier at de gjennom krav og forventninger fra kunder merker at bransjen er i endring.

– Man må investere i kompetanse og i utstyr for å tenke og handle nytt. Tallene fra undersøkelsen, som viser at 40 prosent av lederne setter innovasjon jevnlig på dagsorden, er ikke overraskende basert på våre erfaringer. Krav er også bra – det løfter bransjen og muliggjør det enorme potensialet bransjen har innen både klimakutt og innovasjon.