Illustrasjonsfoto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Illustrasjonsfoto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Ny SINTEF-studie ser på fulldigitalisering av bygg

Den største barrieren for å oppnå full digitalisering av bygninger er psykologiske faktorer hos sluttbruker. Det kommer frem i en fersk SINTEF-studie som ser på hva som må til for å fulldigitalisere bygninger.

Effekten av å digitalisere bygninger er både kostnadsbesparelser, energisparing og økt effektivitet i alle verdikjeder. Ifølge forskningsrapporten Digitalisering av bygninger i drift. Hvor smarte er næringsbygninger i dag? er FNs bærekraftsmål den største driveren når det gjelder digitalisering av bygninger.

– En av de spurte påpekte at i dag etterspørres kunstig intelligens i alle deres prosjekter som gjennomføres, noe som ikke var tilfellet for fem år siden, sier SINTEF-forsker Kamilla Heimar Andersen, som har vært ansvarlig for studien, i en pressemelding.

Europakommisjonens ambisjon om å gjøre Europa til verdens første klimanøytrale kontinent innen 2050 er avhengig av digitale teknologier og løsninger som kunstig intelligens, 5G, tingenes internett, skytjenester og "edge computing" for effektiv utnyttelse av energi og ressurser.

Kartleggingsstudie av bygninger i drift

– Vi har gjennomført dybdeintervjuer med ti intervjuobjekter fra eiendomssektoren, og anvendt funksjonskrav fra veilederen "Smart by Powerhouse". Intervjuobjektene ble delt i to utvalg: fire digitaliseringseksperter og seks ventilasjons-/energi-/inneklimaeksperter, sier SINTEF-forsker Kamilla Heimar Andersen.

Basert på svar fra begge utvalgene, som bestod av digitaliseringseksperter og eksperter innen inneklima, ventilasjon, forvaltning og drift av bygninger, har forskerne identifisert og analysert drivere, trender, effekt og verdiskaping. De har også kartlagt barrierer og tidshorisont for digitalisering, utvikling og økning av "smarthet" i bygninger.

To hovedfunn

Det er to hovedkonklusjoner i rapporten:
1) Det er enighet om hvorfor vi ønsker å digitalisere bygninger, men det er et tydelig sprang til faktisk gjennomføring av digitalisering.
2) Dagens bygninger er ikke smarte, men er godt på vei.

Barrierene for å kunne digitalisere bygninger videre, utnytte de smarte løsningene i bygninger eller øke graden av digitalisering er ifølge rapporten: infrastruktur, datadeling og sikkerhet, implementering, psykologiske faktorer hos sluttbrukere samt forretningsmodeller.

Den barrieren som vil ta lengst tid å overvinne, er psykologiske faktorer hos sluttbrukere, som flere av intervjuobjektene mener kan ta opp mot 20 år.