Sintef-forsker mener at det er fullt mulig å elektrifisere norsk sokkel via havvind innen 2030 og dermed innfri klimamålene til regjeringen. Det krever imidlertid at politikerne setter fart nå. Arkivfoto: Harald Pettersen, Equinor / NTB

Sintef-forsker mener at det er fullt mulig å elektrifisere norsk sokkel via havvind innen 2030 og dermed innfri klimamålene til regjeringen. Det krever imidlertid at politikerne setter fart nå. Arkivfoto: Harald Pettersen, Equinor / NTB

Sintef-forsker mener havvind kan elektrifisere norsk sokkel før 2030

Sps Marit Arnstad har foreslått å utsette klimamålene for få elektrifisering av norsk sokkel på plass. Sintef mener havvind kan være på plass uten utsettelser.

– Jeg mener det absolutt er realistisk å få til havvindutbygging i Norge før 2030, sier John Olav Tande, sjefforsker hos forskningsinstituttet Sintef, til Klassekampen.

Sps parlamentariske leder Marit Arnstad sa på partiets landsstyremøte mandag at det var uaktuelt å elektrifisere alle oljeplattformene med kraft fra land, og at elektrifiseringen heller måtte skje med havvind.

Siden storskala havvindutbygging kanskje ikke er på plass innen 2030, åpnet hun for å utsette klimamålene regjeringen har satt seg, noe som har høstet kraftige reaksjoner og som regjeringspartner Arbeiderpartiet har avvist.

Men hvis vi begynner nå, kan en slik elektrifisering være på plass innen 2030, mener Tande.

– Det krever at man setter fart fra myndighetenes side, får på plass rammebetingelser, setter i gang forundersøkelser, og legger til rette for utbygging, sier han til avisen.

Han viser til Equinors flytende havvindprosjekt i Nordsjøen, som etter planen skal forsyne oljefeltene Snorre og Gullfaks med strøm fra neste år.

– Planarbeidet der begynte for rundt fire år siden. Så det viser jo med tydelighet at det er fullt gjennomførbart å bygge ut vindparker koblet til oljefelt i løpet av relativt kort tid, sier Tande.