Bybanen i Bergen skal etter planen bygges videre til Åsane og lenger. En ny rapport viser hvordan det potensielt kan spares milliarder av kroner i utbyggingen. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB
Bybanen i Bergen skal etter planen bygges videre til Åsane og lenger. En ny rapport viser hvordan det potensielt kan spares milliarder av kroner i utbyggingen. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Ny rapport viser mulige besparelser på 7 milliarder for ny bybanestrekning i Bergen

Bybanen til Åsane kommer til å koste, men en ny rapport peker på flere mulige besparelser, som kan spare staten for flere milliarder kroner.

En kvalitetssikring gjennomført av Holte Consulting viser at det opprinnelige prisestimatet for prosjektet på 18,2 milliarder består, men at det er mulig å spare opp mot 7 milliarder kroner.

I saken, som først ble omtalt av NRK, vises det til flere forslag som kan holde prosjektet innenfor den økonomiske rammen i gjeldende Nasjonal transportplan.

Ett av forslagene som virkelig monner er å utsette videre bygging fra Åsane til Vågsbotn. Det alene sparer prosjektet for 3,4 milliarder kroner.

– Kvalitetssikringen viser at det er jobbet godt med både kostnadsoverslag og optimalisering av løsninger. Kostnadene for prosjektet redusert med 400 millioner i kvalitetssikringen, sier fylkesdirektør Rune Haugsdal i en uttalelse fra fylkeskommunen.