Foto: Marit Hommedal / NTB

Foto: Marit Hommedal / NTB

Disse skal kvalitetssikre Bybanen til Åsane

Bybanen Utbygging har gitt Holte Consulting oppdraget med å kvalitetssikre styringsgrunnlaget og reguleringsplanen for byggetrinn fem av Bybanen og sykkelvei fra sentrum av Bergen til Åsane.

Oppdraget er tildelt Holte Consulting AS, som også har en rammeavtale med Finansdepartementet på tilsvarende oppdrag.

– Vi fikk inn svært gode tilbud i konkurransen fra flere av de beste leverandørene som gjennomfører oppdrag med kvalitetssikring av store samferdselsprosjekt. Kvalitetssikringsprosessen har som formål å kvalitetssikre styringsgrunnlaget samt kostnadsoverslaget for bygging av bybane og sykkelvei til Åsane, sier sjef anskaffelser og totalentrepriser Ole Wilhelm Mortensen i Bybanen Utbygging i en pressemelding.

Gjennomføring av kvalitetssikring (KS2) er en del av prosjektmodellen i staten for store investeringsprosjekt.

– Tildelinga av denne kontrakten med Holte Consulting AS er en viktig milepæl i veien videre for å sikre Bybanen som det viktigste bidraget i målsettingen om nullvekst for persontransport med bil , sier Mortensen.

Holte Consulting AS starter opp arbeidet omgående, og det er forventet sluttført innen første kvartal 2024. Holte Consulting skal kvalitetssikre prosjektets endringslogg, basisestimat, kontraktsstrategier, samfunnsøkonomisk lønnsomhet og at planen for prosjektet gjør at målsetningene (gevintsrealiseringen) blir nådd.

I reguleringsplanen for byggetrinn 5 Sentrum – Åsane er hele prosjektet inkludert forlengelsen av Fløyfjelltunnelen kostnadsberegnet til 22,2 milliarder kroner. Holte Consulting AS skal kvalitetssikre byggetrinn 5 uten Fløyfjelltunnelen. Der vil staten gjennomføre en egen kvalitetssikring.