Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad/NTB scanpix

Ny rapport: Personer i byggenæringen er i høyrisikogruppe for økonomisk kriminalitet

Personer i bygg og anlegg og eiendomsbransjen pekes ut som høyrisikogruppe for økonomisk kriminalitet og arbeidslivskriminalitet.

Nasjonalt tverretatlig analyse- og etterretningssenter (NTAES) har sett på hvilke bransjer kriminelle har ledende roller i.

I NTAES-rapporten, som er omtalt i Dagbladet, pekes det ut en gruppe på tusen personer som anses som en høyrisikogruppe for økonomisk kriminalitet og arbeidslivskriminalitet.

- Den typiske gjengangeren som peker seg ut i vår analyse, og er forbundet med økt risiko for arbeidslivskriminalitet og økonomisk kriminalitet, er en hvit mann i 40-åra, sier lederen for NTAES, Jørgen Steen til Dagbladet.

Ifølge rapporten «Kriminelle i arbeidslivet» har mer enn 28 000 personer blitt anmeldt for mistanke om lovbrudd på forvaltningsområdene til Skatteetaten, NAV, Arbeidstilsynet og Tolletaten de siste ti årene.

Blant disse er det rundt 1.000 personer som har vært anmeldt minst to ganger av kontrolletatene, er siktet eller dømt for flere forhold og som har virksomheter i dag.

Blant de 1.000 i risikogruppa jobber mange i bygg- og anlegg. Men også eiendomsbransjen, varehandel og tjenesteyting er bransjer som er høyt representert.

Det er Det sentrale samarbeidsforum som gir senteret føringer og oppdrag. Det består av Riksadvokaten, politidirektøren, sjefen i Økokrim, skattedirektøren, tolldirektøren, arbeidstilsynsdirektøren og NAV-direktøren.

- Rapporten skal legges fram for det sentrale samarbeidsforum og så håper vi den blir til nytte for både etatene, de sju lokale a-krimsentrene og andre lokale samarbeidsfora, sier Steen til Dagbladet.