Ny rapport: Jakten på innovasjon gir mangfold i byggebransjen

Digitalisering, bærekraft og nye teknologier gjør at stadig flere bedrifter i bygg- og anleggsbransjen søker etter flere ansatte med ulik kompetanse og bakgrunn.

Innovasjonsbarometeret for bygg og anlegg 2020, som Norstat har utført for Cramo og Construction City, ble torsdag presentert på MESH i Oslo.

Av de 170 virksomhetene i næringen som har besvart undersøkelsen, oppgir åtte av ti at innovasjon er viktig. Seks av ti svarer at de helt eller delvis har en plan eller strategi for innovasjon.

Samtidig viser innovasjonsbarometeret at kompetansesammensetningen i byggebransjen er i ferd med å endres. I alt 46 prosent av virksomhetene oppgir at de har ansatt personer med en annen bakgrunn enn tidligere det siste året.

– Mer mangfold i arbeidsstyrken både når det gjelder kjønn, etnisitet, utdanning og erfaring er udelt positiv og vil bidra til å gjøre bransjen mer attraktiv og enda mer innovativ i årene fremover, sier administrerende direktør Bjørn Melheim i Cramo.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Samarbeid på tvers av bransjer

Han mener bransjen påvirker samfunnsutviklingen med blant annet økt teknologibruk, bærekraftige løsninger, ombruk og gjenbruk.

– Med Innovasjonsbarometeret ønsker vi å gi en dypere innsikt i hvordan bygg- og anleggsbransjen jobber med å drive samfunnet fremover. Det handler ikke bare om spiker og betong, men også om hvordan vi jobber sammen for å skape en mer lønnsom og bærekraftig byggenæring, sier Melheim i en pressemelding.

I undersøkelsen svarer 89 prosent av virksomhetene at de jobber med innovasjoner innen teknologi. Herunder sier 59 prosent at de jobber med BIM, 47 prosent oppgir smarte sensorer og 24 prosent oppgir bruk av droner. Også virtuell virkelighet (17 prosent), kunstig intelligens (16 prosent), RFID (15 prosent) og 3D-printing (14 prosent) er noe bransjen jobber med.

Bærekraft viktig driver

– Med økt teknologibruk kommer stadig flere teknologiaktører tidligere på banen. Bare de siste to årene har vi sett flere samarbeid på tvers av bransjer – som også gir nye muligheter, sier Melheim.

I undersøkelsen oppgis konkurransedyktighet (64 prosent), økte eller nye inntekter (62 prosent) sammen med kundekrav (59 prosent) og teknologi og digitalisering som de viktigste driverne for innovasjon.
Samtidig topper bærekraft og miljø rangeringen for hva som vil påvirke innovasjon mest de neste fem årene (71 prosent).