Middelgrundens Vindmøllepark i Øresund utenfor København. En ny rapport tar for seg mulighetene for norsk havvindindustri. Foto: Paul Kleiven / NTB

Ny rapport: Havvind for nær 85 milliarder i 2050

En norskbasert havvindindustri vil kunne omsette for nær 85 milliarder kroner i 2050, fremgår det av en ny rapport.

Menon Economics presenterer tirsdag en ny rapport om virkemidler for å realisere flytende havvind på norsk sokkel.

Rapporten er gjennomført på oppdrag fra Norwegian Offshore Wind Cluster i samarbeid med Norsk Industri, Norges Rederiforbund, Eksportkreditt Norge og Stavanger kommune.

I rapporten redegjøres det for endringene som er skjedd i markedet det siste året og hvilken betydning disse endringene kan ha for fremtidsutsiktene i næringen.

Øker med 40 prosent

Rapporten viser blant annet at prosjekter realiseres i en større skala enn tidligere antatt, noe som vil bidra til raskere kostnadsreduksjon. Dette vil igjen kunne føre til en økt produksjonskapasitet med 40 prosent i 2050, sammenlignet med tall fra 2019, ifølge Menon.

– Rapporten peker på at vi raskt må lykkes med å skalere opp kapasitet. Vi har stor tro på at rapporten kan bidra til at regjeringen følger opp med attraktive rammebetingelser for havvind også i Norge, sier administrerende direktør Harald Solberg i Norges Rederiforbund.

Tildelingskriterier

I rapporten er det blant annet gjort en samfunnsøkonomisk vurdering av hvilke virkemidler som er best egnet til å utløse private investeringer i storskala av flytende havvind på norsk sokkel.

Valg av tildelingskriterier pekes på som et viktig virkemiddel.

– Norges Rederiforbund er svært opptatt av at rammebetingelsene regjeringen lander på, sikrer sunn konkurranse og et bredt aktørmangfold både på investor- og leverandørsiden, sier Solberg.