Fra grunnarbeidene på Fornebubanen. Bildet er fra april 2021. Foto: Trond Joelson, Byggeindustrien

Fra grunnarbeidene på Fornebubanen. Bildet er fra april 2021. Foto: Trond Joelson, Byggeindustrien

Ny rapport: Fornebubanen kan gi økt verdiskapning i milliardklassen

Titusenvis av nye boliger og arbeidsplasser langs den nye t-banestrekningen fra Majorstuen til Fornebu kan bidra til milliardvekst når Fornebubanen står ferdig, ifølge ny rapport.

En fersk rapport fra analyseselskapet Menon som ser på økonomiske effekter av Fornebubanen viser at vestbaneklyngene Skøyen – Vækerø - Lysaker – Fornebu har et potensiale for økt verdiskapning på 70 milliarder fram mot 2035.

Rapporten viser også at ytterligere 15.000 nye boliger og nærmere 40.000 nye arbeidsplasser kan etableres i disse klyngene, ifølge en pressemelding fra Oslo Metropolitan Area (OMA), som har bestilt rapporten.

15 prosent av alle yrkesaktive i Oslo og Bærum arbeider langs Skøyen – Vækerø – Lysaker – Fornebu-klyngen. Selskapene, foruten petroleumsnæringene, i disse fire klyngene hadde en verdiskapning på over 100 milliarder i 2021, men potensialet er langt høyere som følge av Fornebubanen, viser rapporten.

Etableringen av Fornebubanen står som et sentralt element i å styrke områdene, da særlig Vækerø og Fornebu, og vil føre til vekst i både sysselsetting og boliger i alle områdene. Fornebubanen vil binde de fire områdene tettere sammen og knytte dem i langt større grad til Oslo sentrum, ifølge meldingen.

Erling Fossen, daglig leder i Oslo Metropolitan Area (OMA).
Erling Fossen, daglig leder i Oslo Metropolitan Area (OMA).

– Rapporten er tydelig på at den potensielle veksten ikke kommer av seg selv. Godt samarbeid mellom kommunen, eiendomsutviklerne, næringslivet og innbyggerne i områdene er helt sentralt. Oslo og Bærum kommune bør også forsøke å omforenes om en felles strategi for ønsket fremtidig byutvikling, for å sikre god bosteds- og næringsattraktivitet for alle vestbaneklyngene, sier daglig leder Erling Fossen i OMA, i en kommentar til rapporten.

Ifølge meldingen var verdiskapningen for alle klyngene over 100 milliarder i 2021. Lysaker var størst, med 44 milliarder kroner. Skøyen og Fornebu på 28 og 21 milliarder kroner, mens Vækerø hadde en total verdiskaping på 10 milliarder kroner.

Daglig leder Øystein Aurlien i Lysakersamarbeidet gleder ser frem til å ta fatt på det han mener er Lysakers viktigste oppgave.

– Lysaker er et spesielt område fordi det ligger i periferien til både Oslo og Bærum. For å nå potensialet om bedre næringsutvikling må det legges til rette for mer samarbeid, både mellom næringsaktører og mellom kommunene. Det må skapes felles kunnskapsalmenninger, bedriftene kan ikke lenger være seg selv nok. Et sterkere kulturliv er viktig for å skape en sterk stedsidentitet som øker attraktiviteten for både folk og selskaper. Vi håper både Oslo og Bærum kommuner ønsker å satse sammen på dette, sier Aurlien i meldingen.