BYGGHERRER. Kommunikasjonssjef Line Fredriksen i Fornebubanen og byggeleder Einar Skarveland er stolte over å delta på det de anser å være et av de største og mest interessante kollektivprosjektene i Norge i nyere tid. Foto: Trond Joelson

Fornebus siste reis før gjenoppstandelse

23 år etter at flytrafikken opphørte på Fornebu, jevnes de siste restene av hangarer og verksteder med jorden. Samtidig er Fornebubanen i støpeskjeen.