BYGGHERRER. Kommunikasjonssjef Line Fredriksen i Fornebubanen og byggeleder Einar Skarveland er stolte over å delta på det de anser å være et av de største og mest interessante kollektivprosjektene i Norge i nyere tid. Foto: Trond JoelsonSTARTEN: Oversiktsbildet viser starten på utgravingen for Fornebubanen til venstre, mens det kun er rester igjen av Hangar 3 til høyre.  Foto: Trond JoelsonSPUNT. I den enorme byggegropa gjøres det klart for endestasjon og basestasjon til Fornebubanen. Her sveises spuntnåler langs traseen til den nye t-banestrekningen.KOKSA UNDER BYGGING: Dette bildet, tatt i 1959 eller 1960, viser Hangar 1 som en frittstående struktur, med den opprinnelige bærende konstruksjonen. Arbeidene med å bygge verkstedbygget og Hangar 2 er så vidt påbegynt. Det som imidlertid allerede er bygget er plattformen foran hangar 2.  Foto: LuftfartsverketHANGAR 4. Den 9.000 kvadratmeter store Hangar 4 sto ferdig i 1989 og er det siste bygget som blir revet på anleggsområdet. Her hadde Skanska et knuseverk for anleggspukk en periode. De siste årene har hangaren vært leid ut til golfsenter.Her er er rivingen av Hangar 4 i full gang pr 21. mai. Foto: Bjørn InnhaugI november 2013 sto fremdeles hangar 1 og 2, med kontorbygget i midten. Arealet var på 32.000 kvadratmeter ved offisiell åpning i 1961. Trond JoelsonRiving av anlegget på Koksa og hangarene på Fornebu, og anleggsområdet for den kommende Fornebubanen.KILDESORTERING. Det blir store mengder bygningsavfall når 76.000 kvadratmeter bygningsmasse skal rives. Sorteringsgraden på prosjektet er på 95 prosent, ifølge Fornebubanens byggeleder.Riving av anlegget på Koksa og hangarene på Fornebu, og anleggsområdet for den kommende Fornebubanen.Riving av anlegget på Koksa og hangarene på Fornebu, og anleggsområdet for den kommende Fornebubanen.Kristian Rasmussen kjenner Fornebus historie godt. Han var med å starte Fornebuhistorisk Forening og er også styremedlem i Asker og Bærum Historielag, Foto: Kjall Oskar GrønlundFREM I LYSET. Flere konstruksjoner er kommet frem i dagen under graving, slik som denne kulverten øverst til venstre. Byggegropa ligger tett på kjøpesenteret Fornebu S og flere boligområder.RØKNING FORBUDT. I restene av hangar 3 henger fortsatt Røkning forbudt-skiltet på veggen. Her ble blant annet SAS’ Airbus A300-fly parkert og vedlikeholdt.STORT SPENN. Restene av søylene på hangar 3 viser de store dimensjonene på betongkonstruksjonene.Riving av anlegget på Koksa og hangarene på Fornebu, og anleggsområdet for den kommende Fornebubanen.RØKNING FORBUDT. I restene av hangar 3 henger fortsatt Røkning forbudt-skiltet på veggen. Her ble blant annet SAS’ Airbus A300-fly parkert og vedlikeholdt.Riving av anlegget på Koksa og hangarene på Fornebu, og anleggsområdet for den kommende Fornebubanen. Her fra tilfluktsrommet.Riving av anlegget på Koksa og hangarene på Fornebu, og anleggsområdet for den kommende Fornebubanen. Mellom Hangar 3 og Hangar 4 var det et tilfluktsrom under bakken.Riving av anlegget på Koksa og hangarene på Fornebu, og anleggsområdet for den kommende Fornebubanen.

Fornebus siste reis før gjenoppstandelse

23 år etter at flytrafikken opphørte på Fornebu, jevnes de siste restene av hangarer og verksteder med jorden. Samtidig er Fornebubanen i støpeskjeen.