Gry Walstad (fra venstre),  Tom Hedalen, Arve Brekkhus og Sindre Sverdrup Strand i Byggeplassen.

Gry Walstad (fra venstre),  Tom Hedalen, Arve Brekkhus og Sindre Sverdrup Strand i Byggeplassen.

Ny podkast: Stolthet og seksualitet i byggenæringen

Hvis alle ikke kan være hele seg selv på jobb, taper både arbeiderne og næringen.

Hvor enkelt er det å være skeiv i byggenæringen? Det spørsmålet har vi stilt oss i en reportasje og en lederartikkel på bygg.no denne uken.

HER FINNER DU PODKASTEN

I 2022 er det 50 år siden avkriminaliseringen av homofili i Norge. I den anledning er hele året erklært som skeivt kulturår, og i hele juni måned markeres Pride, den internasjonale årlige markeringen av LHBTIQ+ (lesbiske, homofile, bifile, transpersoner, interkjønn og skeive, pluss alle som ikke omfattes av disse kategoriseringene).

I denne episoden av Byggeindustriens podkast Byggeplassen inviterer vi to av stemmene som bidro til å fortelle om hvordan det kan oppleves å være skeiv i norsk byggenæring, inkluderings- og mangfoldsleder Gry Walstad i Skanska Norge og prosjektsjef for E18 Vestkorridoren Tom Hedalen i Statens vegvesen.

– Vi har et mangfold i bygg- og anleggsbransjen også, men det er kanskje ikke så identifisert, det er kanskje ikke så løftet frem, og det er i alle fall ikke tatt i bruk, påpeker Hedalen.

Selv forteller han at han aldri har følt behov for å skjule hvem han er på jobb, og han opplever byggenæringen som en tolerant og inkluderende næring.

Men det er ikke vanskelig å se for seg at mange i næringen kan oppleve det som vanskelig å være åpent skeive på jobb.

– Det er en tanke fra min side at det kanskje ikke er det letteste å være en åpent homofil mannlig fagarbeider ute på en brakkerigg. Jeg kan tenke meg at i likhet med resten av norsk arbeidsliv, er «homo» noe som fortsatt brukes som skjellsord hos oss, sier Gry Walstad.

Skanska Norge markerer i år Pride for første gang på konsernnivå.

– Jeg er opptatt av at vi først og fremst skal snakke om mangfold, og da jeg ble spurt om hvorfor vi skal markere Pride i Skanska i år, er det fordi LHBTIQ+ er en naturlig del av det mangfoldet vi har i Skanska og i byggebransjen for øvrig, sier Walstad.

Hør hele episoden for å lære mer om Pride, om LHBTIQ+ og om hva arbeidsgivere og kolleger kan gjøre for å få en mer inkluderende næring hvor alle kan være stolte av hvem de er.