Hvor lett er det å stå frem som skeiv i byggenæringen?

Byggenæringen er en av landets dedisert største sysselsettere og består av en rekke ulike bransjer med mennesker med forskjellig bakgrunn, utdanning, fagkompetanse og øvrig bagasje. Næringen har opp gjennom årene likevel blitt sett på som rimelig tradisjonell og ensporet, og det å stå frem med en litt annen bakgrunn enn alle andre kan ha vært, og kan fortsatt være, utfordrende.