Oslofjordtunnelen skal få et nytt løp, og regjeringen lover at arbeidet kommer i gang neste år. Foto: Cornelius Poppe / NTB

Oslofjordtunnelen skal få et nytt løp, og regjeringen lover at arbeidet kommer i gang neste år. Foto: Cornelius Poppe / NTB

Ny Oslofjordtunnel får kostnadsramme på 7,7 milliarder

Regjeringen har lagt fram proposisjon for utbygging og finansiering av prosjektet E134 Oslofjordforbindelsen byggetrinn 2 i Akershus som viser at prosjektet får en kostnadsramme på 7,7 milliarder kroner.

– Regjeringen har lagt fram proposisjon for utbygging og finansiering av prosjektet E134 Oslofjordforbindelsen byggetrinn 2. Den nye strekningen vil blant annet bedre oppetiden og trafikksikkerheten, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård i en pressemelding.

Regjeringen har lagt fram et forslag for Stortinget om utbygging og finansiering av prosjektet E134 Oslofjordforbindelsen byggetrinn 2. Det første byggetrinnet omfatter dagens Oslofjordtunnel med tilhørende vei og ble åpnet for trafikk i juni 2000. Oslofjordtunnelen ga en alternativ øst-vest veiforbindelse under Drøbaksundet, utenom Oslo mellom E6 og E18 i Akershus og Buskerud.

Byggetrinn 2 omfatter bygging av et nytt tunnelløp i Oslofjordtunnelen parallelt med det eksisterende tunnelløpet. Det blir forbindelse mellom nytt og eksisterende tunnelløp, skriver departementet i meldingen.

Prosjektet omfatter også utvidelse av eksisterende vei mellom Måna og Vassum fra to- til firefelts vei med nye løp i Frogntunnelen og Vassumtunnelen. Prosjektet er totalt 14 kilometer. Det er lagt opp til anleggsstart i 2025 og åpning for trafikk i 2032.

Finansieringen av prosjektet E134 Oslofjordforbindelsen byggetrinn 2 er basert på statlige midler og bompenger. Prosjektet er blant annet omtalt i NTP 2022–2033. I årets statsbudsjett går det fram at prosjektet vil starte opp med under forutsetning om at Stortinget slutter seg til forslag om delvis bompengefinansiering og kostnadsramme. Samferdselsdepartementet foreslår en kostnadsramme på 7.750 millioner kroner for prosjektet.

– Målet med utbyggingen er en sikker kryssing av Oslofjorden i eksisterende trasé for E134 og økt fremkommelighet ved at oppetiden øker til nesten 100 prosent, sier Nygård i meldingen.