Ny fremgang for Barlindhaug-konsernet

Barlindhaug-konsernet med hovedkontor i Tromsø opplevde i fjor en kraftig vekst på over 50 prosent samtidig som brutto resultatmarginen holdt følge og økte til 7,8 prosent, opp fra 7,6 året før.

Resultatet før skatt på 12,4 millioner kroner mot 7,9 året før, er da også historisk godt for Barlindhaug-konsernet som består av rådgiverselskapet Barlindhaug Consult, Barlindhaug Eiendom og entreprenøren Barlindhaug Utbygging samt Norfico Consult og Finnut Consult. Jevnt og trutt Overskuddet har vokst jevnt og trutt fra 3,8 millioner i 1996 til fjorårets 12,4. Dette betyr at konseptet vi driver etter som er et totalkonsept som kombinerer bredde og spisskompetanse som få andre kan tilby, har vist seg å være riktig, sier adm. direktør Johan Petter Barlindhaug til Nordlys. Snøhvit-engasjement Barlindhaug har hatt en sentral rolle i utviklingen av Snøhvit-prosjektet. Men selv om 30 medarbeider for det meste har vært engasjert med Snøhvit, så er det kun seks prosent av fjorårets konsernomsetning som er knyttet til denne aktiviteten. Barlindhaug AS har 24 aksjonærer hvorav Johan Petter Barlindhaug er den største med 41 prosent eierandel. Totalt eies 97 prosent av aksjene av ansatte med tilhørighet til selskapet.