Foto: Berit Roald / NTB

Ny dom i omfattende hvitvaskingssak

Buskerud tingrett har dømt en mann fra Lier for grov økonomisk utroskap for 1,9 millioner kroner gjennom tre malerfirmaer. Han var en del av et stort nettverk som Økokrim rullet opp i 2019. Dommen er anket.

Ifølge Drammens Tidende drev den dømte mannenmalerfirma i både Lier og Tromsø. I årene 2016 til 2018 skal han ha begått grov økonomisk utroskap for 1,9 millioner kroner gjennom tre firmaer.

I dommen fra Buskerud tingrett står det at tiltale dømmes til fengsel i ett år og fem måneder og inndragning av 700.000 kroner. Tiltalte fradømmes også retten til å drive selvstendig næringsvirksomhet for en periode på tre år fra dommen er endelig.

– Dommen er allerede anket. Min klient har anket saken fordi han mener dommen er uriktig og feil. Utover det har vi ingen kommentarer til dommen, sier tiltaltes advokat Per Vinje fra Mazars Legal Advokater AS, til Drammens Tidende.

Mannen som nå ble dømt i Buskerud tingrett har aldri erkjent straffeskyld for det han er tiltalt for og har altså anket dommen.

Omfattende hvitvaskingssystem

Straffesaken inngår i et større sakskompleks som Økokrim startet å etterforske i april 2018, da de fikk underretning om Skatteetatens mistanke om fiktiv fakturering, hvitvasking samt skatt- og avgiftsunndragelse i en rekke selskaper innen maler- og renholdsbransjen.

Sakskomplekset omfatter et hvitvaskingssystem med i alt 20 firmaer. Totalt har det kriminelle nettverket begått utroskap og hvitvasking av 70 millioner kroner. Så langt er det åtte rettskraftige avgjørelser i sakskomplekset, opplyser Drammens Tidende.

– Flinke til å skjule seg

Daglig leder Lars Mamen i Fair Play Bygg Oslo og omegn, har fulgt sakskomplekset tett.

– Denne saken viser hvor viktig det er for aktørene i byggebransjen å være oppmerksomme. Det er dessverre noen i denne bransjen som drive kriminell virksomhet og de er flinke til å skjule seg bak forskjellige selskaper, gjerne ved bruk av stråmenn, sier han til Drammens Tidende.

Han fremhever at den kriminelle delen av bransjen stadig blir mer utspekulerte.

– Det er her snakk om store penger og store kriminelle miljøer, sier han.

Har tappet samfunnet for store verdier

Førstestatsadvokat Marianne Bender i Økokrim kom med følgende kommentar om det kriminelle nettverket til Drammens Tidende tidligere i høst.

– Nettverket har tappet samfunnet for store verdier og har i tillegg bidratt til arbeidslivskriminalitet. De 20 selskapene involvert har hatt reelle kunder i markedet, og lovlydige borgere kan derfor uvitende ha bidratt til alvorlig økonomisk kriminalitet og arbeidslivskriminalitet. Det er alvorlig, sa hun til avisen.