Ny distriktssjef i NCC Stavanger

Rune Ophus (39) er ansatt som ny distriktssjef ved NCC Constructions distriktskontor i Stavanger.

Ophus har svennebrev som tømrer, og videre sin utdannelse fra Tekniske Fagskole og Ingeniørhøyskolen i Stavanger, bygg- og anleggsteknikk. Ophus har vært tilknyttet distriktskontoret som prosjektleder siden 1997.

I NCC Construction AS har han vært prosjektleder på blant annet Shells hovedkontor i Tananger og i Nådlandskroken 11. Ellers har han vært involvert i prosjekter både innen rehabilitering, bolig- og næringsbygg.

Ophus er gift, har to barn og kommer opprinnelig fra Løten i Hedmark, men flyttet til Stavanger i 1992.