Birger Aspaas, daglig leder i Nordbohus AS og styreformann Jan Henning Kleiv. Foto: Nordbohus

Ny daglig leder i Nordbohus AS

Birger Aspaas er ansatt som daglig leder i Nordbohus AS, som er Nordbohuskjedens hovedkontor. Aspaas kom til Nordbohus i 2015 som kjedeleder, og har den siste tiden vært konstituert i stillingen som daglig leder.

– I styret ser vi meget positivt på de mange gode prosessene som allerede er i gang innen teambygging, digitalisering og produktutvikling ved kjedekontoret. Forhandlerne i kjeden er helt avhengig av et solid kjedekontor som driver oss fremover, og videreutvikler stordriftsfordelene gjennom en solid merkevare og fokus på økt attraktivitet i markedet. Vi er meget tilfreds med at Birger Aspaas takket ja til å lede selskapet. Vi er trygg på at merkevaren og de ansatte er i gode hender, sier Jan Henning Kleiv, styreformann i Nordbohus AS i en pressemelding fra selskapet.

Birger Aspaas er 51 år og har lang erfaring i bransjen, blant annet innen eiendomsmegling, eiendomsutvikling og som forhandler i en boligkjede. Birger Aspaas kjennetegnes av høyt engasjement og en sterk entusiasme for lagbygging.

– Nordbohus er langrennslandslagets sponsor. Det forplikter å gå med det norske flagget på brystet, og det forplikter å si at en bolig er bygd for å vare. Den forpliktelsen ivaretar vi gjennom en kjede bestående av fagfolk som tror på at kvalitetsleveranse lønner seg over tid, og at fornøyde kunder forteller de beste historiene. I tiden fremover skal vi øke konkurransekraften gjennom både digitalisering, kompetanseheving og kultur- og merkevarebygging. Samtidig skal vi videreforedle våre stordriftsfordeler, til beste for våre forhandlere, samarbeidspartnere og boligkunder, sier en offensiv Birger Aspaas.

24. - 26. mai er hele kjeden samlet til sitt årlige Nordbohus Storting, denne gang i Helsinki.

– Jeg ser frem til å møte alle våre solide forhandlere, diskutere godt om fremtiden, og feire de beste prestasjonene for 2017, avslutter Aspaas.