Foto: NVE
Foto: NVE

NVE inngår rammeavtale for skredkartlegging

NVE har inngått rammeavtale med Multiconsult Norge AS, Norconsult AS, NGI (Norges geotekniske institutt), Rambøll Norge AS, Skred AS og Sweco Norge AS for utføring av skredkartlegging og uavhengig kvalitetssikring av disse.

– Rammeavtalen vil gjøre det smidigere og enklere for oss å få utført den nasjonale skredfarekartleggingen av eksisterende bosetting i Norge, sier seksjonssjef Lars Harald Blikra i en melding fra NVE.

Rammeavtalen strekker seg over to år, med opsjon på forlenging på to gangar eitt år.

– Rammeavtalen med NVE er et svært viktig bidrag i arbeide med å kartlegge skredfaren og styrke samfunnssikkerheten på området. Samtidig gjør rammeavtalen at vi kan bruke og utvikle vår kompetanse på området, og ikke minst synes våre medarbeidere det er givende å bidra med sin kompetanse inn i oppdrag som bidrar til å trygge samfunn mot skred, sier Therese Sæthre, forretningsområdeleder i Multiconsult.