Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF). Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

NTP-innspill: Samferdselsministeren fikk nye svar om kostnader og lønnsomhet

– Dette er et viktig grunnlag for vårt videre arbeid og som vil hjelpe oss å bruke ressursene best mulig i Nasjonal transportplan 2022–2033, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide, etter at de forskjellige virksomhetene torsdag kom med sine NTP-innspill.

Jernbanedirektoratet, Bane NOR, Kystverket, Nye Veier AS, Statens vegvesen og Avinor AS har tidligere foreslått hvilke prosjekter som bør prioriteres i ny transportplan. Torsdag fikk samferdselsminister Knut Arild Hareide oppdaterte beregninger av kostnader og samfunnsøkonomisk lønnsomhet.

– Våre virksomheter skal jobbe kontinuerlig med å redusere kostnader og få opp nytten i alle prosjekter og tiltak, slik at vi bruker fellesskapets ressurser best mulig. Vi skal nå sette oss grundig inn i oppdaterte tall på kostnader og samfunnsøkonomi, sier Hareide.

- Jeg er kjent med at nye beregninger også gjør at det nå er trukket fram nye tiltak og prosjekter. Samlet gir dette et nytt bilde av hvilke prosjekter og tiltak som det kan være aktuelt å prioritere i første del av ny transportplan. Dette vil jeg se i sammenheng med øvrige innspill jeg har mottatt tidligere i arbeidet. I høst hadde jeg gleden av å besøke fem steder i Norge og få innspill fra alle landets fylker og et bredt spekter av næringslivet. Nå har vi en stor og viktig jobb de neste månedene før Nasjonal transportplan skal legges frem, legger han til.